Weboldalunk cookie-kat használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információ a Cookie tájékoztatóban.

Hogyan támogathatjuk a gyerekek tanulási motivációját?

Hogyan támogathatjuk a gyerekek tanulási motivációját?
Az az általános emberi tapasztalás, hogy ha saját erőfeszítésünk nyomán sikerült elérnünk valamit, pozitív visszacsatolásként továbbhaladásra késztet - erősíti a reményt arra, hogy eredményre vezethet azoknál a gyerekeknél (pl. hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetükből adódóan) is, akik valamilyen okból küszködnek azzal, hogy belső késztetést érezzenek arra, hogy jól teljesítsenek az iskolában. Hasonlóan hat természetesen az is, ha dicsérettel bátorítjuk őket.  

Az az általános emberi tapasztalás, hogy ha saját erőfeszítésünk nyomán sikerült elérnünk valamit, pozitív visszacsatolásként továbbhaladásra késztet - erősíti a reményt arra, hogy eredményre vezethet azoknál a gyerekeknél (pl. hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetükből adódóan) is, akik valamilyen okból küszködnek azzal, hogy belső késztetést érezzenek arra, hogy jól teljesítsenek az iskolában. Hasonlóan hat természetesen az is, ha dicsérettel bátorítjuk őket.    

 

 

Az iskolában komoly pedagógusi faladatot jelent az, hogy a kevéssé motivált gyermekek teljesítménnyel szembeni hozzáállását erősíteni lehessen. Minden olyan problémaorientált feladat, amely különböző anyagok segítségével lehetővé teszi, hogy a gyermek saját tempója szerint haladhasson, mint például a projektmunkák, vagy  az ún. individualizált tanítási formák (Stationenlernen, Freie Arbeit), erősen támogatják az ún belső (avagy magáért a dologért létrejövő) motivációt.    

A motiváltságukban sérült tanulók (pl. hátrányos helyzetüknél fogva) nehezen élnek meg minden olyan törekvést, amely konkurenciát formál, negatívan hat rájuk a jegykényszer és minden olyan élmény, amelyet sikertelennek éltek meg.     Praktikusan csokorba gyűjtve „gyors segítségként” elmondható, hogy a kellemes, támogató munkakörnyezet, a változatos, lehetőség szerint az érzékszerveket is bevonó tanulási folyamat, a magolás helyett a többcsatornás tanulási módszerek, a dicséret és az elismerés, a hatékony és átgondolt időbeosztás mind abba az irányba hatnak, hogy a tanulás öröm és jellemformáló eszköz, igazi cél lehessen.    

 

Segítség a tanulóközpontú tanításhoz

A Klett Kiadó sokszínű, többféle tanulói- és pedagógusi igényt kielégítő tankönyvcsaládjai filozófiai-módszertani beágyazottságukat tekintve mind tanulóközpontúak és a legújabb kutatások eredményeire épülnek.  

A teljesség igénye nélkül pl. a Wir neu tankönyvcsalád köteteiben kiváló motivációs eszköz például az, ahogyan a nyelvtani jelenségeket felvázolja: fontos szempont, hogy a tanulók maguk fedezzék fel a nyelvtani szabályszerűségeket – és a többnyelvűség eredményeire építve vessék is össze azokat a saját anyanyelvük rendszerével.   Amellett, hogy ezáltal jelentős mértékben erősödik a nyelvi tudatosságuk, továbbá célzottan képesek a figyelmüket összpontosítani, a fentiek értelmében pozitív visszacsatolásként élhetik meg a felfedezés sikerét, örömét. Tovább erősíthető mindez azzal, hogy tudásukat időről időre maguk is ellenőrizhetik. A tananyagban minden modul végén önálló teszt vár kitöltésre, a megoldókulcs a szójegyzet előtt található azzal a céllal, hogy a tanulók önállóan, egyéni, vagy pármunkában javíthassák ki az eredményeket.    

A Direkt neu tankönyvcsalád hasonló célt követ a tanulási folyamat tervezésével és az önértékelés fejlesztésével. A tankönyvben minden ötödik lecke után magyar nyelvű portfolió-oldal található, a Közös Európai Referenciakeret besorolása alapján, készségek szerinti csoportosításban.   A tanuló a tankönyv egyes feladatainak megoldása után az ún. portfolió-oldalon értékeli saját teljesítményét, és ennek fényében módosíthat további tanulási tervén. Ugyanitt a tanárnak is lehetősége van arra, hogy az eredményeket értékelje, és ezt szükség szerint kiegészítve további visszajelzést adjon a tanulónak.   A készségfejlesztés, a nyelvtan- és szókincstanítás  konkrét témához kapcsolódva, kontextusba ágyazva folyik, a tanuló mindig tisztában van vele, mit miért csinál, mikor mit tanul meg. Soha nem lesz frusztrált, mert a kis lépések elve alapján először receptív, azután reproduktív feladatokat megoldva jut el a produktív nyelvhasználatig. 
Tartalomhoz tartozó címkék: tankönyv