Klett.hu weboldalunk cookie-kat használ a felhasználói élmény javítása és a weboldal hatékony működésének biztosítása érdekében. Ezek közül néhány elengedhetetlenül szükséges a weboldal alapvető funcionalitásának biztosításához (szükséges cookie-k), míg az az egyéb cookie-k (marketing cookie-k) segítenek weboldalforgalmunk elemzésében, optimalizálásában.

További információ a Cookie tájékoztatóban.

Általános Szerződési feltételek - ÁSZF

Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

HATÁLYOS: 2024. március 25. napjától
JÓVÁHAGYÓ SZEMÉLY:
Szaniszló Szilvia

Tartalomjegyzék

I. A Szolgáltató adatai
II. Az ÁSZF hatálya
III. Általános információk, a felek közötti szerződés létrejötte
IV. A szerződés tárgya
V. Regisztráció
VI. Megrendelés
VII. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
VIII. Adatbeviteli hibák javítása
IX. Szállítás
X. Számlázás, fizetés
XI. Késedelmes fizetés vagy nem fizetés
XII. Tulajdonjog-fenntartás
XIII. Elállás
XIV. Szavatosság és felelősség
XV. Szerzői jogok
XVI. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Változások jegyzéke

 

Változtató neve Dátum Verziószám Változtatott fejezet Változás leírása
Szaniszló Szilvia  2020.12.02.  1.1  10.3  SimplePay integráció
   2020.12.28.  1.1  I.  Felnőttképzési engedély és nyilvántartási szám, Tárhelyszolgáltató
   2022.04.01  1.2  IX.  Szállítási feltételek
   2022.08.22  1.3  IX.  GLS díjszabása
   2023.01.30.  1.4  I., 4.5; 5.1; 9.6  Tárhelyszolgáltató, Szállítási feltételek
   2024.03.18  1.5  9.6.; 6.6.  Szállítási feltételek, ármegjelölések

 

 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által az ÁSZF II. pontjában rögzítettek szerint nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit rögzíti (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et módosítsa vagy kiegészítse. A módosítások, illetve kiegészítések a Szolgáltató internetes oldalain lesznek elérhetőek. Az ÁSZF bármely változása nem alkalmazandó azon megrendelésekre, amelyek a módosítás vagy kiegészítés hatálybalépése előtt kerültek leadásra.

I. A Szolgáltató adatai

Cégnév: Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-260564
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Szaniszló Szilvia ügyvezető igazgató
Székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. ép. I. em.
Telefonszám: (06-1) 320-0750, (06-1) 486-1771
Telefaxszám: (06-1) 349-8773
E-mail: raabe@raabe.hu; klett@klett.hu
Adószám: 10805349-2-43
Számlaszám: OTP Bank Nyrt., 11786001-20137371
Adatvédelmi azonosító szám: 03007-0001
Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-57414/2012
Csomagküldő tevékenység nyilvántartási száma: C/003 677
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000955
Felnőttképzési engedély szám: E/2020/000258

Tárhelyszolgáltatónk a Magyar Hosting (Websupport Magyarország Kft.).
Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Cégjegyzékszáma: 01-09-381419
Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefon: +36 1 700-2323
E-Mail: info@mhosting.hu

és a

Tárhely.eu Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Cégjegyzékszáma: 01-09-909968
Postacím: Tárhely.eu Kft. 1538 Budapest, Pf.: 510.
Telefon: +36 1 789-2-789
E-Mail: support@tarhely.eu

és a

ShopRenter.hu Kft.
Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Cégjegyzékszáma: 09-09-020636
Elérhetősége: +36-1/234-5012, info@shoprenter.hu

illetve a(z)

Appentum Kft.
Székhelye: 9023 Győr, Körkemence utca 8.
Cégjegyzékszáma: 08-09-027613
Telefon: +36 20 520 9005
Email: info@appentum.hu

II. Az ÁSZF hatálya

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden, a Szolgáltató által üzemeltetett https://www.raabeklett.hu-n meghatározott domain neveken (a továbbiakban: Weboldal) elérhető elektronikus áruházakon (a továbbiakban: Webshop) keresztül a Szolgáltató által Magyarország területéről nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden, a Felek között Magyarország területén létrejövő, kereskedelmi ügyletre, különösen:

 • e-mailben foglalt, vagy postai úton megküldött megrendelés és annak visszaigazolása útján létrejövő szerződés,
 • kiállításokon a Felek között közvetlenül létrejövő adásvételi, vagy egyéb szerződés,
 • a bemutatóteremben történő vásárlás,
 • a Szolgáltató kereskedelmi ügynöke, üzletkötője közvetítésével köznevelési, oktatási intézményekben kötött szerződések.

2.2. Az ÁSZF egyes rendelkezései értelemszerűen csak bizonyos szerződéskötési módok esetén, illetve a Megrendelők bizonyos körére vonatkoznak, az ÁSZF-ben jelzettek szerint.

2.3. Az ÁSZF 2018. 05. 25 napján lép hatályba és visszavonásig érvényes, az ÁSZF esetleges módosításai, illetve kiegészítései a honlapon való közzététellel lépnek hatályba.

III. Általános információk, a felek közötti szerződés létrejötte

3.1. A Felek között a szerződés ─ a szerződéskötés módjára figyelemmel ─ az alábbi időpontokban jön létre:

Amennyiben a szerződéskötés a Felek együttes jelenlétében történik:

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék birtokba adásával és ezzel egyidejűleg a vételár megfizetésével vagy a vonatkozó számla kiállításával jön létre,
 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés a megrendelés/regisztráció visszaigazolásával jön létre.

Amennyiben a szerződéskötés távollévő Felek között történik: e-mail útján vagy postai úton történő megrendelés esetén a megrendelés visszaigazolásával, webshopban történő megrendelés/regisztráció esetén a megrendelés/regisztráció e-mail útján történő visszaigazolásával jön létre.

3.2. Vásárlás elektronikus úton

3.2.1. A Szolgáltatónál elektronikus úton történő vásárlás e-mailben leadott megrendelés és annak visszaigazolása útján, továbbá a Webshopban leadott megrendelés útján történik, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.2.2. A Webshop szolgáltatásai regisztrációval elérhetőek valamennyi felhasználó számára. A regisztrációval a rendelés státusza a felhasználó számára is könnyen nyomon követhető, illetve a későbbi megrendeléseiket adataik újbóli rögzítése nélkül tudják megküldeni. A regisztráció az 5.6 pontban meghatározott módon törölhető.

3.3. A megrendelés elküldésével a Felek között írásba foglalt szerződés jön létre, melyben a Megrendelő tudomásul veszi az ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltató a szerződést az utólagos hozzáférhetőség biztosítása érdekében iktatja, és annak létrejöttét követő 6 évig őrzi.

3.4. A szerződés módosításának lehetőségére, a felmondás, illetve elállás jogára vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF XIII. pontja tartalmazza.

3.5. A szerződés nyelve magyar.

3.6. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

3.7. Ügyfélszolgálat: Raabe Klett Kft.

A Megrendelő felkeresheti az Ügyfélszolgálatot:

 • személyesen: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. ép. I. em.
 • telefonon a (06-1) 320-0750; 320-8632 számon, nyitvatartási időben
 • e-mail-ben a raabe@raabe.hu; klett@klett.hu e-mail címeken
 • a Weboldalon a „Kapcsolat” menüpontban

3.8. Felelősségkizárás

A Szolgáltató nem felelős a weboldal vagy digitális szolgáltatás használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból: az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat jelen szerződés teljesítését megakadályozó működési hibái; a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, bármely tartalom vagy adat elvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák; ideértve a vis majort; valamint a Megrendelő internetszolgáltatójának díjait is.

IV. A szerződés tárgya

A szerződés tárgyát a Szolgáltató által értékesített/megjelentetett és a Megrendelő által megrendelt kiadványok, így különösen cserelapos kézikönyvek és a hozzá tartozó kiegészítő kötetek, információs lapok, hírlevelek, kötött könyvek, szoftverek, CD/DVD-termék, társasjátékok, bábok, digitális (online) kiadványok és szolgáltatások, továbbá konferenciák és továbbképzések képezik.

4.1. Cserelapos kézikönyv

A cserelapos kézikönyv egy induló alapműből, és a hozzá kapcsolódó, évi 4-6 kiegészítő, aktualizáló kötetből áll. A Megrendelő a kiegészítő köteteket az alapmű megrendelésével – külön térítés ellenében automatikusan megkapja. A Szolgáltató weboldalain feltüntetett alapmű ára nem tartalmazza a kiegészítő kötetek árát, az külön kerül feltüntetésre a kiadvány termékleírásánál. Az alapmű megrendelésével történő előfizetés az alapmű számlázási dátumától számított egy évig érvényes, ezt követően automatikusan meghosszabbodik, és mindaddig fennáll, amíg a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezik. Az alapmű számlázási dátumától számított egy év elteltét követően a Megrendelő bármikor jogosult lemondani az előfizetést, azzal, hogy a lemondás kézhezvételekor már kiszállítás alatt álló kiegészítő kötet árát köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

4.2. Hírlevél, információs lap

A hírlevél vagy információs lap évi 8-10 alkalommal megjelenő, 12-16 oldal terjedelmű szakmai kiadvány. Az előfizetés a Megrendelő által választott időtartamra vonatkozik (ez lehet fél év, vagy egy év), és ezzel egyező időtartamra automatikusan meghosszabbodik, amíg a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezik.

4.3. Kötött könyv

A kötött (vagy ragasztott, fűzött) könyv többnyire egyszeri kiadású, hagyományos könyvformában megjelenő kiadvány. A megrendelés a Megrendelő által választott kötött könyvre vonatkozik.

4.4. Szoftver és CD-termék

4.4.1. A szoftver és CD-termék valamely digitális adathordozón (CD, DVD lemez), vagy egyéb, digitális formában elérhető módon (pl. internetről letölthető fájl formájában) megjelenő kiadvány, amely lehet egyszeri megjelenésű, vagy a Szolgáltató által időszakosan frissített, aktualizált. A megrendelés a Megrendelő által választott szoftverre vagy CD-termékre vonatkozik. Amennyiben az adott kiadványt – a termék leírása szerint – a Szolgáltató időszakosan frissíti, aktualizálja, úgy az előfizetés a termék számlázási dátumától számított egy évig érvényes, ezt követően automatikusan meghosszabbodik, és mindaddig fennáll, amíg a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezik. A termék számlázási dátumától számított egy év elteltét követően a Megrendelő bármikor jogosult lemondani az előfizetést, azzal, hogy a lemondás kézhezvételekor már kiszállítás alatt álló kiegészítő, frissítő csomag árát köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

4.4.2. A kiegészítő, frissítő csomagokat a Megrendelő térítés ellenében, vagy – online termék esetében – az előfizetése keretében automatikusan megkapja/letöltheti. A Szolgáltató weboldalain feltüntetett ár nem tartalmazza a kiegészítő, frissítő csomagok árát.

4.4.3. A Szolgáltató szoftver és CD-termékei Windows rendszerek alatt futnak, illetve böngészhetők. A fájlok megnyitásához Microsoft Office vagy Adobe Reader program szükséges. A Megrendelő a kiadvánnyal kapcsolatos bármilyen technikai probléma esetén segítségért fordulhat a Szolgáltatóhoz. A Szoftver- és CD – termékek futtatásához szükséges informatikai feltételeket a Megrendelő köteles biztosítani.

4.5. Digitális (online) kiadvány és szolgáltatás

A digitális (online) kiadvány webes felületen keresztül elérhető, digitalizált formában megjelenő vagy letölthető termék és/vagy szolgáltatás lehet. Így például digitális (online) kiadvány a Szolgáltató weboldalain keresztül megrendelhető e-book (digitális könyv vagy pdf), e-hírlevél, online hírszolgáltatás stb. Valamint a weboldalon és/vagy iOS és Android platformokon működtetett mobilalkalmazáson keretén belül a Szolgáltató által kiadott nyomtatott termékek kiegészítő tartalmai érhetők el, hang, videó, kép és szöveges anyagok.

A megrendelés a Megrendelő által választott digitális kiadványra és/vagy szolgáltatásra vonatkozik.

4.6. Konferencia, továbbképzés

4.6.1. A konferencia vagy továbbképzés a Szolgáltató által meghirdetett, és önállóan, vagy más intézménnyel együttműködve lebonyolított szakmai oktatás, képzés, ismeretátadás és információszolgáltatás. A megrendelés a Megrendelő által kiválasztott konferenciára vagy továbbképzésre vonatkozik.

4.6.2. Az adott konferencia, továbbképzés tekintetében a lényeges információkat (így annak pontos dátumát, időbeli ütemezését, helyszínét, az előadók megnevezését, az ellátás jellegét) a konferencia vagy továbbképzés leírása tartalmazza. Amennyiben a meghirdetett konferencia/továbbképzés leírása nem tartalmaz minden adatot, úgy arról a jelentkezőket a rendezvény dátuma előtt legalább egy héttel írásban (e-mail) értesítjük. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a rendezvény helyszínét, az előadókat, illetve az időpontot az előzetesen közöltekhez képest megváltoztassa.

4.6.3. A Szolgáltató előzetesen írásban értesíti a Megrendelőt, ha a konferencia, továbbképzés megrendezésének körülményeiben jelentős változás történik. Amennyiben azonban a Szolgáltató a konferencia, továbbképzés megrendezésében a helyszínnel, az előadóval, időponttal kapcsolatos jelentős változtatást hajt végre, a Megrendelőnek joga van jelentkezését az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül lemondani. (A konferenciaszervezés sajátosságaira figyelemmel adott településen belül a tényleges helyszín változása nem minősül e tekintetben jelentős változtatásnak.) Ebben az esetben a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a már befizetett részvételi díjat a Megrendelőnek 14 napon belül visszautalja.

4.6.4. Ha a Szolgáltató az eredetileg általa meghirdetett feltételeket változás nélkül fenntartja, a Megrendelő a konferencia, továbbképzés megkezdése előtt legalább 6 munkanappal az addig befizetett teljes díj visszatérítése mellett jogosult a részvételi szándéka lemondására. Amennyiben a Megrendelő a konferencia, továbbképzés megkezdése előtt 5, illetve 4 munkanappal mondja le részvételét, úgy köteles kifizetni a részvételi díj 50%-át. Amennyiben a Megrendelő a rendezvényt megelőző 3 munkanapon belül mondja le a konferenciát, illetve továbbképzést, úgy a teljes részvételi díjat köteles megfizetni. Lemondást a Szolgáltató csak írásban fogad el. A lemondás akkor válik hatályossá, amikor a Szolgáltató részére hozzáférhetővé válik.

4.6.5. Akkreditált, illetve minősített képzések esetén a Szolgáltató a Megrendelővel a helyszínen képzési szerződést köt, melyben a Megrendelő hozzájárulását adja a tanúsítvány kiállításához szükséges személyes adatainak a Szolgáltató, mint adatkezelő által történő kezeléséhez.

V. Regisztráció

5.1. A Weboldal főoldalán található Belépés/Regisztráció menüpont alatt, Mobilalkalmazás esetén a nyitóoldalon, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadását, továbbá az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglaltak elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölését és némely weboldalon a Captcha (ellenőrző kód/jel) bejelölését követően a rendszer a megadott e-mail címre értesítést küld, és egyben belépteti a felhasználót (Megrendelőt) a fiókjába, ahol lehetősége van további adatok (név, adószám, szállítási és számlázási cím) megadására. A csillaggal jelzett adatok kitöltése kötelező, azok megadásával a Megrendelő tudomásul veszi a személyes adatok kezelésének tényét arra tekintettel, hogy ezen adatok a szerződés teljesítéséhez szükségesek. A Megrendelő a Weboldalon/Mobilalkalmazásban történő regisztrációjával kijelenti, hogy az ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A Szolgáltató a regisztrációról visszaigazoló e-mailt küld.

5.2. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy a jelszó illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Megrendelő fiókjának megfelelő menüpontjában van lehetőség.

5.3. Elfelejtett jelszó esetén az „Elfelejtetted a jelszavadat?” vagy „Elfelejtett jelszó?” linkre történő kattintást követően a Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre küld egy linket, ahol az új jelszó beállítható.

5.4. A felhasználói adatok, így különösen a jelszó titokban tartásáért kizárólag a Megrendelő a felelős. Amennyiben a Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszava illetéktelenek számára hozzáférhetővé vált, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, a Megrendelő köteles egyidejűleg a Szolgáltatót értesíteni.

5.5. A Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

5.6. A Megrendelő bármikor jogosult a regisztrációját törölni a raabe@raabe.hu, klett@klett.hu címre küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül gondoskodni a regisztráció törléséről. A törlés megtörténtéről a Szolgáltató a Megrendelőt e-mailben értesíti. A Megrendelő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

VI. Megrendelés

6.1. Az ÁSZF 4.6. pontjában rögzített kivétellel a termékek, illetve szolgáltatások lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét termékre/szolgáltatásra kattintva lehet megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban a Megrendelőnek kérdése merülne fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálatát megkeresheti. A Szolgáltató által forgalmazott termék használati utasítása ─ ahol ezt a jogszabályok előírják ─ a termékhez kerül csatolásra, társasjátékok esetében a doboz tartalmazza. Amennyiben jogszabály kötelező előírása ellenére nem kerülne csatolásra a termékhez használati utasítás, azt a Megrendelő kérésére a Szolgáltató haladéktalanul pótolja.

6.2. Amennyiben a Megrendelőnek a Weboldalon található bármely termékkel, szolgáltatással kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra lenne szüksége, lehetősége van a Szolgáltató ügyfélszolgálatának megkeresésére.

6.3. A vételár a kiválasztott termék mellett magyar forintban feltüntetett összeg, amely – ettől eltérő, kifejezett megjelölés hiányában – az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a csomagolási-, szállítási és kezelési költséget.

6.4. A Weboldalról megrendelhető termékek vételára változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való közzététellel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem érinti. A Szolgáltató e-mailben értesíti a Megrendelőt, ha a termék átvehető.

6.5. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár nem minősül ajánlattételre felhívásnak, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

6.6. A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet alapján árcsökkentés bejelentése esetén meg kell jelölni a korábbi, a vállalkozás által az árcsökkentést megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott árat. Ennek megfelelően a Weboldalon az alábbi ármegjelöléseket használjuk:

 • Eredeti ár: Az adott kiadványra a felek együttes jelenlétében megkötött ügylet során (azaz nem online értékesítés során) alkalmazott, kedvezmény nélküli ár.
 • Online ár: A Webshopban feltüntetett nem akciós, de online kedvezménnyel csökkentett ár, mely az akcióban szereplő termékeknél az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. Az online kedvezmény mértéke 0-15% lehet az eredeti árhoz képest.
 • Korábbi ár: Az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb ára.
 • Akciós ár: Az akcióban szereplő termékekre meghirdetett, az akció ideje alatt leadott megrendelések esetén fizetendő ár.

6.7. A megrendelés a Szolgáltató raabe.hu Weboldalán keresztül regisztráció nélkül is történhet, de ebben az esetben is ki kell tölteni a megrendeléshez szükséges valamennyi kötelező mezőt. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

6.8. Megrendelés feladására a Webshopban a Kosár használatával van lehetőség. A Megrendelő a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” vagy „Kosárba rakom” feliratra kattintással teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a termék eltávolítható. Amennyiben a Megrendelő a Kosár tartalmát véglegesítette, kiválaszthatja a szállítási módot, illetve fizetési módot, majd bejelentkezhet a Weboldalra, amennyiben korábban már regisztrált, vagy regisztrálhat. A raabe.hu oldalon történő megrendelés akár regisztráció nélkül, a szerződés teljesítéséhez szükséges számlázási és szállítási adatok megadásával is lehetséges. Ugyanitt, a Megrendelő ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, kuponkódot adhat meg kedvezmény érvényesítéséhez, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Ezt követően a Megrendelő kiválasztja a fizetési módot, bejelöli az ÁSZF, valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek elfogadására vonatkozó nyilatkozatokat, bejelölheti a hírlevél kérésére vonatkozó checkboxot, és a „Megrendelés elküldése” vagy „Megrendelem” feliratra történő kattintással elküldi a megrendelést.

A rendelés leadása tehát a „Megrendelem” vagy „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

VII. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

7.1. A megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, az egyes termékek árát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

7.2. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Megrendelő között. Amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül, a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlata visszavonásának joga.

7.3. A Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

7.4. Ha a Megrendelő a megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 8 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

7.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény irányadó. Amennyiben a szerződés a Szolgáltató és a Ptk. fogalomhasználata szerinti fogyasztó, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy között jön létre, úgy irányadó rá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet is.

VIII. Adatbeviteli hibák javítása

8.1. A Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában, a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

IX. Szállítás

9.1. A Szolgáltató a megrendelt kiadványt a megrendeléstől számított 2 héten belül futárszolgálattal, vagy a Magyar Posta Zrt.-n keresztül juttatja el a Megrendelőhöz, az általa megadott szállítási címre. (A Szolgáltató aktuálisan készleten nem lévő termékeinél lehetőség van előrendelésre. Ebben az esetben amint a termék elérhető a Szolgáltató írásban értesíti a Megrendelőt.) A futárszolgálat munkaidő alatt (08.00–17.00 óra között) keresi a Megrendelőt a szállítmánnyal. Ezért a Szolgáltató olyan szállítási cím megadását kéri, ahol a csomagot a Megrendelő, vagy helyette harmadik személy munkanapokon 8.00 és 17.00. óra között át tudja venni. A teljesítés tényét a kiadvány átvételét igazoló, a Megrendelő – vagy a küldeményt helyette átvevő személy – által aláírt szállítólevél igazolja.

9.2. A Szolgáltató a Megrendelő által megadott, a kiszállításhoz szükséges adatokat (név, lakcím, telefonszám) az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően – a kiszállítás teljesítése céljából – továbbítja a futárszolgálat, vagy a Magyar Posta Zrt. részére.

9.3. Amennyiben a megrendelés kiegészítő köteteket is magában foglal, azokat a Szolgáltató a megjelenést követően a Magyar Posta Zrt.-nek adja át a Megrendelőhöz való szállítás céljából.

9.4. A Szolgáltató saját hatáskörén belül teljeskörűen/messzemenőkig eleget tesz a szerződésszerű teljesítésnek, azonban a kiszállítás körülményeiért (a futárszolgálat és/vagy a Magyar Posta Zrt. érdekkörébe eső esetleges szerződésszegésért) felelősséget nem vállal.

Ha a Termék azért nem szállítható ki a Szolgáltató által vállalt szállítási határidővel a Megrendelő által megadott címre, mert a Megrendelő az adott címen nem található, vagy Megrendelő a küldeményt nem vette át, vagy a küldemény átvételét elutasította (megtagadta), a szállítási határidő be nem tartásáért a Szolgáltató nem vonható felelősségre és kártérítési követelés nem támasztható a Szolgáltatóval szemben. Bármely említett eset előfordulása esetén a Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a sikertelen kézbesítésből eredő költségeit és felmerülő kárát.

A fentieken felül a Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azért a szállítási késedelemért, amely bármely harmadik személy magatartásának vagy mulasztásának a következménye.

A Szolgáltató a Terméket két sikertelen kézbesítési kísérlet után visszáruzza. Ilyen esetben a Megrendelő az Ügyfélszolgálaton érdeklődhet a Termék kiszállítása és annak akadályai iránt. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a sikertelen kézbesítésből eredő esetleges kellemetlenségért vagy felmerülő kárért. A sikertelen kézbesítés költségét Megrendelő köteles viselni.

9.5. A Szolgáltató a digitális (online) termékeket (például e-book), továbbá a használatba vételhez szükséges belépési adatokat (login név és jelszó) e-mailben juttatja el a Megrendelőhöz, a megrendelésében megadott e-mail címére. Ebben az esetben teljesítésnek a login nevet és jelszót tartalmazó e-mail elküldésének napja tekintendő.

A megrendelésben rögzített adatok valóságtartalmáért, helyességéért a felelősség minden esetben a Megrendelőt terheli.

9.6. A Szolgáltató csomagolási és postaköltségre vonatkozó tarifái:

Az adott megrendelés tekintetében alkalmazásra kerülő konkrét tarifák az egyes megrendeléseknél kerülnek rögzítésre. A csomagolási és postaköltségek belföldi szállításra vonatkoznak! Az aktuális csomagolási és postaköltség áttekinthető a weboldal Fizetés, szállítás pontja alatt.

9.7. Személyes átvétel esetén a Megrendelő a megrendelt terméket munkanapokon 08.00–16.00 között, a Szolgáltató telephelyén veheti át, amelynek címe 1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. ép. I. em. Személyes átvétel esetén szállítási költséget természetesen nem számít fel a Szolgáltató.

Személyes átvétel esetében készpénzes, banki előreutalás és bankkártyás fizetésre van lehetőség.

9.8. A termék visszaküldése esetén a Szolgáltató a portóval, illetve utánvéttel megküldött csomagokat, valamint a sérült termékeket nem veszi át.

X. Számlázás, fizetés

10.1. Utólag fizetendő termékek és szolgáltatások számlázása, fizetése

10.1.1. Amennyiben a termék vagy szolgáltatás leírása nem tartalmaz más utalást, úgy a megrendelt terméket vagy szolgáltatást a szállítás/teljesítés után is lehet fizetni.

A megrendelésről szóló számlát a termékkel együtt, vagy a szolgáltatás nyújtása után önállóan küldi a Szolgáltató, amelyet a Megrendelő köteles a feltüntetett fizetési határidőn belül kiegyenlíteni.

10.1.2. A Megrendelőnek lehetősége van a megrendelt termék, szolgáltatás ellenértékének bankkártyával történő kiegyenlítésére is, amennyiben a fizetési módnál a bankkártyás fizetést választja. Ilyenkor a tranzakció az OTP Mobil Kft. oldalán történik. (Részletes tájékoztatónk a fizetéssel kapcsolatosan 10.3. pontban)

10.1.3. A Megrendelő fizetési kötelezettségét teljesítheti olyan postai csekkes befizetéssel vagy banki átutalással is, amelynek a Szolgáltató a kedvezményezettje.

10.1.4. Webshopjainkon alapvetően az alábbi fizetési módok közül választhat: banki átutalás, bankkártyás vásárlás, utánvét.

10.2. Előre fizetendő termékek és szolgáltatások számlázása, fizetése

10.2.1. Előre fizetendő termékek a konferenciák, a továbbképzések, és minden olyan termék vagy szolgáltatás, ahol a leírás erre vonatkozó utalást tartalmaz. Ezen termékek és szolgáltatások körében a Szolgáltató a megrendelést vagy jelentkezést követően díjbekérőt vagy számlát küld a Megrendelő részére. Miután a Megrendelő befizette a díjbekérőben vagy számlán szereplő összeget a Szolgáltató javára, a Szolgáltató postai úton vagy e-mailben elküldi a megrendelt terméket a Megrendelőnek, illetve lehetővé teszi számára a szolgáltatás igénybevételét.

10.2.2. Előre fizetendő termékeknél és szolgáltatásoknál a Szolgáltató a megrendelés értékét kéri a Bankkártyás fizetési módot választva az OTP Mobil Kft. Simple Pay rendszerén keresztül kiegyenlíteni, vagy az alábbi számlaszámra átutalni: OTP Bank Nyrt., 11786001-20137371.

10.3. Részletes tájékoztató az interneten történő bankkártyás fizetéssel kapcsolatosan

A Szolgáltató részére az OTP Mobil Kft. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által a Simple Online Fizetési Rendszeren keresztül.

A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. A Simple Pay online fizetéskor a Megrendelőt a Szolgáltató átirányítja a Simple Pay felületére, így a fizetés közvetlenül a OTP Mobil Kft. által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Webshop oldalán. A Webshop a Megrendelő kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?

A „Fizetés” gombra kattintva átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával vagy OTP Simple fiókjába történő belépéssel elindítja a tranzakciót.
A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
A fizetés eredményéről e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a webáruház oldalára. Amennyiben az azonosítást a Megrendelő nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.
Bővebb információ: https://simple.hu/

XI. Késedelmes fizetés vagy nem fizetés

Utólag fizetendő termékek/szolgáltatások vásárlása esetén, amennyiben a Megrendelő a második fizetési felszólítás ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Szolgáltató – jogos igénye érvényesítése céljából – jogosult átadni a Megrendelő megrendelésével kapcsolatos, a Szolgáltató igényének érvényesítéséhez szükséges adatokat valamely kinnlevőségek behajtására szakosodott gazdasági társaságnak. A Megrendelő – jelen szerződési feltételek mellett – hozzájárul adatainak továbbításához.

XII. Tulajdonjog-fenntartás

A termék teljes vételárának kiegyenlítéséig a termék tulajdonjoga a Szolgáltatót illeti.

XIII. Elállás

13.1. Jelen fejezet rendelkezései kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

13.2. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a) a terméknek,
 • b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

13.3. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 • a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • c) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • d) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • e) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • f) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • g) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási/felmondási jogát.

13.4. Az elállási jog gyakorlásának menete

13.4.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy e-mail útján) a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségek valamelyikére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletét képező elállási nyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

13.4.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban rögzítetteknek megfelelően gyakorolta.

13.4.3. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

13.4.4. A Fogyasztó határidőben közli elállási nyilatkozatát, ha azt a 13.2. pontban megjelölt határidőben elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés esetén a postára adás dátumát, e-mail útján vagy telefaxon történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő-számítás szempontjából.

13.4.5. A Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató címére, legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő-számítás szempontjából a termék elküldésének (postára adásának vagy futárnak történő átadásának) napja irányadó.

13.4.6. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

13.4.7. A Szolgáltató a portóval, illetve utánvéttel megküldött csomagokat, valamint a sérült termékeket nem veszi át. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

13.4.8. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek azért merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy – amennyiben arra korábban sor kerül – a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

13.4.9. A visszatérítés során az eredeti fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

13.4.10. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

13.4.11. Ha a Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

13.4.12. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

XIV. Szavatosság és felelősség

14.1. Kellékszavatosság

A termék hibája esetén a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Ennek során a Megrendelő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Megrendelő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

14.2. Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon hiányosságokért, amelyek rajta kívül álló okokból erednek.

A Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget a termék rendeltetésellenes, illetőleg jogellenes használatából eredő károkért.

A Szolgáltató termékeinek tartalmát legjobb szaktudása szerint állítja össze, nem vállal azonban felelősséget semmiféle kárért, ideértve az elmaradt hasznot is, amely a termék esetlegesen nem teljeskörűen helytálló információt magában foglaló tartalmának felhasználásából, vagy a termékek tartalmának nem megfelelő értelmezéséből ered. A termékek önálló szerzői műveknek minősülnek, nem tekinthetőek a Szolgáltató hivatalos állásfoglalásának.

14.3. Termékszavatosság

Kellékszavatosság helyett a Megrendelő a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet.
Termékszavatosság esetén a Megrendelő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti.
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Megrendelőnek kell bizonyítania.
A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető.

A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy
 • a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

14.4. Jótállás

A Megrendelő, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján, amennyiben annak értelmében fogyasztónak minősül, annak mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Megrendelő a 14.1. pontban rögzítettek szerint érvényesítheti.

XV. Szerzői jogok

15.1. A Szolgáltató valamennyi termékének – beleértve konferenciái írásos anyagait is – tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a termékek tartalmát részben vagy egészben másolni, sokszorosítani, megjelentetni, értékesíteni, terjeszteni vagy bármilyen más módon felhasználni.

15.2. A Szolgáltató digitális termékeinek tartalma is szerzői jogvédelem alatt áll. A megrendeléssel a Megrendelő nem a szoftver tulajdonjogát, hanem a használati jogát szerzi meg a vételár ellenértékeként.

15.3. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak.

15.4. A Weboldal, illetve egyes részei tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése, vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából, vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

15.5. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Megrendelőnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

XVI. Jogérvényesítési lehetőségek

16.1. Panaszkezelés

A Megrendelő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 3.7 pontban megjelölt Ügyfélszolgálati elérhetőségeken jelentheti be.

A szóban, az Ügyfélszolgálaton előterjesztett panaszt a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja, és amennyiben a panasz jellege ezt megengedi, szükség szerint orvosolja, Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali megvizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzíti álláspontját, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja. A Szolgáltató telefonon közölt panasz esetén a jegyzőkönyvet az Ügyfélnek 30 munkanapon belül e-mailben megküldi.

A Szolgáltató írásbeli panasz esetén annak kézhezvételét követő harminc napon belül köteles érdemi álláspontjáról a Megrendelőt írásban tájékoztatni. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasítást tartalmazó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

16.2. Egyéb jogérvényesítés

Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő a panaszkezelés során nem jutnak egyetértésre, a Megrendelő számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

16.2.1. Fogyasztóvédelmi panasz. Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

16.2.2 Békéltető testület. A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, gyors rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Lakcím szerint illetékes békéltető testületek bekeltetes.hu oldalon érhetőek el.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. (https://webgate.ec.europa.eu/odr)

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

16.2.3. Bírósági eljárás. A Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében Magyarország hatályos jogszabályaival összhangban.

A jelenleg hatályos ÁSZF letölthető innen: letölthető innen.

Hatályos 2023. január 30-tól 2024. március 24-ig: letölthető innen.

Hatályos 2022. augusztus 22-től 2023. január 29-ig: letölthető innen.

Hatályos 2022. április 01-tól 2022. augusztus 21-ig: letölthető innen.

Hatályos 2020. december 28-tól 2022. március 31-ig: letölthető innen.

Budapest, 2024. március 25.

Szaniszló Szilvia ügyvezető