Weboldalunk cookie-kat használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információ a Cookie tájékoztatóban.

2021/2022. tanév rendje

2021/2022. tanév rendje
A tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda).

A tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda).

 • A  tanítási napok száma 181 nap. A  nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 179, gimnáziumban és szakiskolában 180 nap a tanítási napok száma.
 • Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap
  a) középfokú iskolákban 2022. április 29.,
  b) a két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2022. május 31.
 • A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket, az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).
 • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).
 • Az általános iskolai beiratkozás időpontja: 2022. április 21–22.

Lehetséges témahetek időpontjai:

Országos mérések (kompetenciamérés, idegen nyelvi mérések):

A tanév során az alábbi három országos mérési program lebonyolítására kerül sor:

a) a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a  6., a  8. és a  10.  évfolyamon,

b) a  két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a célnyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;

c) a  b)  pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az  angol vagy a  német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében az  idegen nyelvi mérés, amely a  hatodik  évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri.

A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,

a) a 6. évfolyamon 2022. május 18–31.,

b) a 8. évfolyamon 2022. május 4–17.,

c) a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3

közötti időszakban kell lebonyolítaniuk.

Intézményi ellenőrzések időszaka

2021. október 1. és 2022. május 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumentálását.

Érettségik időpontja:

Írásbeli érettségik időpontja:

A B C
Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont
magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv 2022. május 2., 9.00
matematika matematika 2022. május 3., 9.00
történelem történelem 2022. május 4., 9.00
angol nyelv angol nyelv 2022. május 5., 9.00
német nyelv német nyelv 2022. május 6., 9.00
nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2022. május 9., 8.00
kémia kémia 2022. május 10., 8.00
földrajz földrajz 2022. május 10., 14.00
ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak 2022. május 11., 8.00
biológia biológia 2022. május 12., 8.00
társadalomismeret 2022. május 12., 14.00
informatika 2022. május 13., 8.00
ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek 2022. május 13., 14.00
informatika 2022. május 16., 8.00
latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2022. május 16., 14.00
fizika fizika 2022. május 17., 8.00
vizuális kultúra vizuális kultúra 2022. május 17., 14.00
francia nyelv francia nyelv 2022. május 18., 8.00
filozófia 2022. május 18., 14.00
spanyol nyelv spanyol nyelv 2022. május 19., 8.00
mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma 2022. május 19., 14.00
orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 2022. május 20., 8.00
gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia 2022. május 20., 14.00
olasz nyelv olasz nyelv 2022. május 23., 8.00

 

Szóbeli érettségik időpontja:

A B C
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont
szóbeli vizsgák 2022. június 1–9
szóbeli vizsgák 2022. június 13–24.

 

Forrás: Magyar Közlöny 2021. évi 105. szám