Tudományos konferencia a Corvinuson

Üben oder Testen? Möglichkeiten der Sprachprüfungsvorbereitung c. prezentációnkkal december 7-én részt vettünk a Corvinus Egyetem „A szaknyelvoktatás és vizsgáztatás perspektívái – interkulturális kivívások a nyelvoktatásban” c. konferenciáján

 

 

A konferencia a szaknyelvoktatás és vizsgáztatás elméleti és gyakorlati kérdéseit, jövőbeli fejlesztési lehetőségeit, interkulturális vonatkozásait járta körbe, teret adva annak, hogy a felsőoktatásban és a felnőttoktatásban dolgozó angol, francia, kínai, német, olasz, orosz, portugál és spanyol szaknyelvet oktató kollégák és kutatók számolhassanak be elméleti és gyakorlati tapasztalataikról.

 

A konferencia-felhívás szándéka szerint bármely idegen nyelv oktatása során nem kerülhetőek meg az adott célnyelvi ország(ok) kultúrájának jellegzetességei: „a naprakész nyelvtudás megszerzésének egyik feltétele az adott ország nyelvének ismerete mellett a hozzá kapcsolódó kultúrkör tanulmányozása. A „kulturális kódok megfejtése nélkül” még a nyelvi finomságok és a regionális különbségek sem érthetők meg igazán. A más népek kultúrája iránti fogékonyságot, érzékenységet, a kritikus tolerancia fejlesztését egyaránt szolgálja az országismeret, lehetőséget ad az interkulturális kommunikáció és a középpontba állítására, amely napjainkban az egyetemek nemzetköziesítési stratégiája fényében kap fontos szerepet, és meghatározza mindennapi munkánkat, egyben új kihívások elé is állít bennünket.”

 

A színvonalas plenáris előadásokat nyelvenként szekciós ülések követték.

 

Prezentációnban a német szaknyelvi oktatás példáján a nyelvvizsgafelkészítés két alapvető elemének, a gyakorlás- és mérés arányának harmóniájára törekedtünk fókuszálni.

 

Klett Kiadó