Novemberi módszertani délutánunkhoz: a digitalitás szerepe az oktatásban

Novemberben induló és februárban folytatódó módszertani délutánunk első részében a digitalizáció és vívmányainak tanórai felhasználhatóságát járjuk körbe azzal a céllal, hogy pedagógus kollégáinknak gyakorlati tippeket adjunk, valamint erősítsük magabiztosságukat a digitális elvárásokkal szemben. Hiszen a digitalizáció egyre inkább tért hódít a hétköznapokban és nem áll meg az iskolák küszöbe előtt sem. A tanulási mechanizmusokra és a tudás megszerzésére gyakorolt hatása egyre inkább központi kérdéssé válik. A digitális eszközökkel történő tanítás és tanulás támogathatja, illetve hatékonyabbá teheti a tanulási folyamatot, amennyiben a tanítási koncepció integrált részének tekintjük őket.

 

A digitális eszközök tanórai alkalmazásának egyik legnagyobb előnye, hogy nem egyszerűen csak kiegészítik az analóg oktatást, hanem olyan tanítási – és tanulási folyamatokat is ösztönöznek, amelyek digitális eszközök nélkül nem volnának lehetségesek. Használatuk különösen hasznos a tanulóközpontú oktatás minden formájában, ahol kifejezetten és hangsúlyozottan a tanuló produktuma áll a középpontban, de jó eredményeket érhetünk el akkor is, ha az eszközök különböző részkompetenciák fejlesztését szolgálják.

 

Designed by macrovector / Freepik

 

Noha a nyelvtanításban remekül használható applikációk (mint pl. az innovatív Klett Augmented applikáció) száma egyre nő, tanórai keretek között mégis a nyelvtanárok szerepe meghatározó abban, milyen mértékben és módon támogatják a meglévő eszközök a diákok általános tudását és motivációját. Hiszen már önmagában a laptop, vagy a tablet sem csak internetes kereső-, vagy írógép-szerepben, hanem a tanulási folyamatokban is használható: remek concept-map -ek, videók, poszterek készítésére adnak teret, így pedagógusként a nyelvórán sokat tehetünk azért, hogy sokrétűen támogassák és mélyítsék el diákjaink nyelvtanulási stratégiáit.

 

Úgy produktív feladatok esetén, mint bizonyos tartalmak dokumentálásánál ösztönző lehet, ha a tanulók egy-egy munkafolyamaton digitálisan dolgoznak. Hiszen a tartalom így szerkeszthető marad, bármikor kiegészíthető, alakítható, módosítható – segít tehát a tanulás alapvetően nyitott, folyamatosan áramló jellegét a gyakorlatban is megtapasztalni. A megoszthatóság, közös gondolkodás a fentebb említett kollaboratív okokból rendkívül erősen támogatja a nyelvtanulást (is).

 

Mindez a pedagógus számára természetesen a tanóra tervezésének és levezetésének átformálásával jár. Példaként: idegen nyelvű személyleírás –feladatszabásban nem pusztán Word-dokumentumot, vagy Power-Point-prezentációt várhatunk el, hanem ezt megelőzendő a kidolgozás folyamatában első lépésben kérhetjük a tanulót, hogy először idegen nyelvű honlapokon keresgéljen az interneten és az információkat mind-map-formájában gyűjtse össze. Ennek támogatására számos applikáció áll rendelkezésre. A gondolattérképeket aztán egy következő lépésben prezentálhatják, vagy megoszthatják a társaikkal. Aztán esetlegesen készíthetnek kreatívan csoportokban, vagy egyénileg, tanári támogatással rövid videófilmet is a leírandó személyről, ennek segítésére is rengeteg applikáció választható. Az eredményeket végezetül aztán egy közös tanulói felületen átbeszélhetik. Ezeknél a feladatszabásoknál különösen fontos, hogy kommunikációs eszközökkel (megadott lexikai-nyelvtani struktúrákkal) segítsük a prezentációt és a visszajelzéseket is.

 

A kreditpontot érő workshop egyfajta közös gondolkodásra is hív: a digitális eszközöket a motiváció kérdéskörével összekapcsolva remélhetőleg pedagógusi eszköztárunkat, módszertani kompetenciáinkat is felfrissíthetjük.

 

 

Dr. Peres Anna

 

DAF kiadói referens

Klett Kiadó

 

A témával kapcsolatos kérdések esetén Dr. Peres Anna az alábbi elérhetőségeken kereshető közvetlenül:

 

Dr. Peres Anna

Tel.: +36 30 4393693

E-mail: Peres.Anna@raabeklett.hu