Most kiderül miért hatékony a nyelvtanulás szókártyák segítségével

I. Miért hatékony szókártyával tanulni?

 

Módszertani kutatások bizonyítják, hogy a klasszikus értelemben vett szótárazás nem fejleszti a gördülékeny kommunikációs készséget. Azzal ugyanis, hogy egyszerűen kiírjuk a szavakat a füzetünkbe, majd az anyanyelvünkön hozzárendeljük a szótárban talált legkézenfekvőbb jelentésüket, nem látjuk át a szavak vegyértékeit: azaz nem kapunk képet arról, hogyan, milyen más szavakhoz kapcsolódhatnak és alkothatnak értelmes egységeket a célnyelvben.

 

Tudnunk kell, hogy a kontextusban, azaz szövegkörnyezetben megjegyzett szavak ún. sémákat, hasonlóságon alapuló kész sablonokat alakítanak ki a memóriánkban, tehát sokszor stratégiát, nyelvtanulási rendszert is nyerhetünk így, nem pusztán lexikai tudást!

 

Legdrágább az időnk – igaz ez a nyelvtanulásra is: nem mindegy, milyen ráfordítással sajátítunk el a vágyott nyelvi szinten egy nyelvet. Közismert tapasztalat, hogy csak rendszeres, kitartó munkával, folyamatos ismétléssel érhetünk el tartós eredményt! Így egyáltalán nem mindegy, hogy képesek vagyunk –e tudatosan csak arra az információra, anyagrészre koncentrálni, ami nem került be még adott esetben a hosszú-távú memóriánkba, legyen szó fogalmakról, vagy nyelvtani jelenségekről. Azon túl, hogy energiát, azaz időt spórolunk meg, ha következetesen csak a még nem stabil ismeretekre irányítjuk a figyelmünket, lendületet, motivációt is kapunk! A hatékonyság ugyanis a siker mércéje is egyben.

 

Nyelvpszichológiai tény, hogy ahhoz, hogy megjegyezzünk egy szót, legalább háromszor célszerű vele találkoznunk, memorizálnunk: először praktikusan rövid időn (pár óra) belül, ezt követően egy-két nap elteltével, majd aztán nagyobb kihagyással (egy-két hét) ismét.

 

A szókártyákkal megtámogatott tanulás mindezen elvek gyakorlati hasznát egyesíti: minden, szövegkörnyezetben megismert szó külön szókártyán szerepel. Szabadon, személyre szabottan, kötetlenül rendszerezhetjük őket annak megfelelően, éppen hol helyezkednek el a tanulási folyamatunkban: készségszinten használatosak már, vagy pedig ismétlésre szorulnak még ahhoz, hogy megragadjanak.

 

 

II. Hogyan érdemes használnunk a szókártyákat?

 

Végtelenül sokszínűen és kreatívan! Hiszen éppen az a legnagyobb előnyük, hogy amellett, hogy hatékonyan a lényegre irányítják a figyelmünket, teret adnak arra, hogy úgy tanuljunk velük, ahogyan az hozzánk passzol!

 

A legfontosabb szabály, hogy minden kártyát minimum háromszor a kezünkbe kell vennünk és érdemes elmélyülten foglalkoznunk vele a föntebb leírt elv alapján (először praktikusan rövid időn belül, ezt követően egy-két nap elteltével, majd aztán nagyobb kihagyással ismét).

 

Ennek a módját kreatívan magunk alakíthatjuk ki: vihetjük magunkkal azokat a kártyákat, amikkel még dolgunk van, így tanulhatjuk őket utazás közben, vagy elalvás előtt stb., de tehetjük őket az ismétlési sorrendjüknek megfelelően három különböző színű dobozba, vagy akár egy nagyobb dobozon belül is kialakíthatunk három (vagy több) rekeszt.

 

Ne feledjük, hogy pusztán már a rendszerezéssel is tanulunk! Vagy fordítva: a tanulással rendszerezünk, így egyúttal tudatosan reflektálunk arra is, hol tartunk a tanulásban!

 

Mind map segítéségével képeket, hangulatokat, zenéket, filmeket és egyéb impulzusokat is fűzhetünk egy-egy kártyához, több oldalról is támogatva ezzel sikerünket.