Miért hatásos a kooperatív nyelvtanítás? (Német)

A jelenlegi túlnyomórészt frontális tanulási formán alapuló oktatás nem a legszükségesebb készségeket erősíti a későbbi társadalmi feladatok szempontjából. A hagyományos tanulás individuális jellege nem garantálja, hogy a tudást a való életben is képesek lesznek alkalmazni a tanulók. Miben más a kooperatív módszer? Tényleg javíthat az oktatás minőségén?

 

 

 

 

Miért érdemes kooperatív tanulási formákat is használni?

 

A tanulásszervezésben a csoportmunka nem új keletű dolog. A klasszikus csoportmunka során a diákok nem értelmezik a feladatot és közösen nem beszélik meg a megoldást. A kooperatív módszer lényege, hogy a megértés és feladatmegoldás közös céllá válik.  Milyen tényleges előnyöket jelent a technika alkalmazása?

 

 

I. Motiváció és tanulási hajlandóság
Mikor a diákok egy közös célért dolgoznak, a tanulás olyan tevékenységgé válik, amelyben egymás teljesítményét értékelik. A diákok motiváltak arra, hogy segítsenek egymásnak a tanulásban. A rendszeresen és konstruktívan együttműködő csoportok segítenek egymásnak az anyag elsajátításában, ha egy anyag megértése egyszerűbb, a tanulási folyamat is könnyebbé válik.

 

II. Tanulási nehézségek kezelése
A kooperatív technikák többek között nagyban segítik a tananyag megértését, mivel a tanulók egymás között beszélnek a témáról. A tanárral való kommunikáció alapvető, de az anyag megértésében a közös gondolkodási minta óriási előnyt jelent.  Ugyanakkor ez a típusú együttműködés lehetővé teszi a tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára, hogy tanuljanak azoktól, akik megértik az anyagot. Az egész csoport érdeke a tanulás. Minden egyes tag haladása függ a többiekétől, így senki sem marad le.

 

III. Előadó helyett csapattárs
Kívülálló szerepben sokkal nehezebb a tananyagot átadni.  Ezen tanulási formák alkalmazása az órákon megváltozott tanári szerepet hoz magával. A pedagógus ismeretközlő helyett csoporttárs lesz, koordinátor és egyben támogató szereplő, aki segít a feladatok megoldásában.

 

IV. Szociális kompetencia és kommunikáció
A módszer a másokkal kooperációban történő munkavégzésen alapul, így nagyban fejleszti a szociális és kommunikációs képességeket is. Itt nem a frontális oktatásra helyeződik a hangsúly, hanem a csapatmunkára.  Együtt dolgozva a diákok megtanulnak hatékonyabban kommunikálni. A mindennapi életben gyakran előforduló mondatokat és szituációkat közös gyakorlással sajátítják el.

 

Tegye izgalmasabbá és hatékonyabbá nyelvóráit!

 

 

Kapcsolódó termékek: