Külföldi nyelvtanulási program

2020-tól a gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók a 9. és 11. évfolyamot követő nyári szünetben kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehetnek részt a Nemzeti alaptanterv alapján tanulható első idegen nyelvek (angol, német, francia, kínai) célországaiban, Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban, Franciaországban és Kínában. (Kínába kizárólag a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulói utazhatnak nyelvet tanulni.)

 

A köznevelési adatok alapján a programban potenciálisan kb. 140 ezer tanuló jogosult részt venni 2020-tól.

A szaktárca (EMMI) megbízásából a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány végzi, mivel többek között az Erasmus+ kapcsán jelentős tapasztalattal rendelkezik a középiskolás korosztály nemzetközi mobilitásának támogatásában.

 

A nyelvi program keretében egyrészt a célországok hivatalos oktatási és kulturális szervezete által minősített nyelviskolákban történő nyelvtanulás lesz támogatható. A nyelviskolák listája a Tempus Közalapítvány honlapján lesz elérhető (jelenleg a nyelviskolai kínálat felmérése, a potenciális nyelviskolákkal való együttműködés előkészítése van folyamatban).

 

 

A nyelvtanfolyamok 2 hét időtartamban, minimum 20 nyelvórával valósulnak meg. A tanulók a nyelvórákon kívül egyéb kulturális, szabadidős programok keretében is lehetőséget kapnak a nyelvtanulásra, illetve a célnyelvi ország kultúrájának, szokásainak megismerésére. Az elszállásolás családoknál vagy kortársakkal együtt kollégiumban történik, ami újabb lehetőséget teremt a nyelv elsajátítására. A tanfolyamok az újrakezdőtől a felsőfokú szintig elérhetőek lesznek, a szintfelmérést a fogadó nyelviskola végzi, tehát az a cél, hogy mindenki a megfelelő nyelvi szinten, sokszínű, soknemzetiségű csoportban tanulja az idegen nyelvet.

 

A szervezett nyelvtanfolyamok mellett a felsorolt országokban partneriskolai együttműködés keretében is részt vehetnek tanulók célnyelvi környezetben megvalósuló projektekben, iskolai szervezésben.

 

Arról hogy ki jelentkezhet a programra, milyen nyelvek választhatóak, és hogyan jelentkezhetnek az érdeklődők a Tempus Alapítvány oldalán olvashat részletesebben.

 

 

Forrás: tka.hu