Középiskolai felvételi időpontok

Mikor kell jelentkezni a középiskolákba? Mikor írják meg a hat-, nyolc-, négy- és ötosztályos középiskolákba jelentkezők a központi felvételi tesztet, és mikor kapják meg az eredményeket? Összegyűjtöttük a középiskolai felvételi legfontosabb dátumait.

 

 

2018. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak eddig a napig nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon felvételi tájékoztatójukat.

 

2018. október 31.

Október végéig az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

 

2018. november 16.

November közepén a hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

 

2018. december 7.

A tanulóknak decemberben kell benyújtani a jelentkezésüket a központi írásbeli felvételi vizsgára, közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

 

2019. január 19. 10:00

Az általános felvételi eljárás kezdete. Központi írásbeli felvételi vizsgák napja, az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

 

2019. január 24., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra.

 

2019. február 7.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

 

2019. február 21.– március 14.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

 

2019. március 28.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

 

2019. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

2019. május 6.– augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

 

A központi felvételiről részletesen az Oktatási Hivatal oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.

 

Kiadónk a megújult Válogatott matematikai és magyar felvételi feladatsorokat ajánlja a felkészítő pedagógusok, diákok és szülők figyelmébe:

 

 

Klett Kiadó

 

Forrás: www.eduline.hu