Köszönjük, hogy kiadványunk iránt érdeklődik!

Az Ön által igényelt bemutatópéldányt a megadott címre küldjük, az újonnan a tankönyvjegyzékre felkerült kiadványok megjelenése március közepén várható, ezeket csak akkor tudjuk kézbesíteni!