Konfliktuskezelés, pszichés problémák, játékos nyelvtanulás – képzésajánló általános iskolai pedagógusok részére

A Raabe Akadémia minden évben remek képzéseket szervez óvodapedagógusok, pedagógusok részére, most az általános iskolákban hasznosítható akkreditált pedagógus-továbbképzéseket futjuk át.

Konfliktuskezelés, mediáció az iskola világában

A pedagógus szakma sikerét erőteljesen befolyásolja, hogy megnyerhetők-e a tanulók és a kollégák a bizalmon és partnerségen alapuló együttműködésre. A korszerű pedagógia a gyermekek egyéni sajátosságaira, szükségleteire figyel, a családokat képes bevonni, megköveteli a csapatmunkát.

 

A tréner, Puskás Aurél, hosszú évek óta dolgozik trénerként, számos továbbképzésen vett részt, hogy tudását hatékonyabban adhassa át hallgatóközönségének. Speciálisan konfliktuskezeléssel és asszertív kommunikációval foglalkozó képzéseket tart.

 

HelyszínBudapest
Időpont2019. november 20., 27. + távoktatási modul
Részvételi díj55000 Ft
Képzés típusaAkkreditált pedagógus-továbbképzés_blended

További információ és jelentkezési lehetőség a linkre kattintva!

 

Óvodás és iskolás gyermekek körében előforduló pszichés zavarok felismerése és kezelése az elfogadó együttnevelés jegyében

 

A résztvevők megismerik és tisztázzák a beilleszkedési, magatartási nehézség, zavar, neveletlenség, integráció és az inklúziós fogalmát. Meghatározzák az egyes életkorokban megjelenő okokat és tüneteket. A tanuló megismerési technikák (tesztek, kérdőívek, megfigyelések…) megismerésével képesek lesznek azokat alkalmazni a gyakorlatban.

A tréner: Buczkóné Pásztor Melinda

 

HelyszínBudapest
Időpont2019. november 21., 29. + távoktatási modul
Részvételi díj55000 Ft
Képzés típusaAkkreditált pedagógus-továbbképzés_blended

 

További információ és jelentkezési lehetőség a linkre kattintva!

 

A drámajáték, mint a tanulás meghatározó eleme 4-10 éves korban

 

A  program célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a drámajátékok szerepét az önkifejezés, a kommunikációs és előadói képességek fejlesztésében, valamint a közösségi alkotásra nevelésben. Megmutatni azt, hogy a személyiségformálás a dramatikus tevékenység élményén, a játék örömén keresztül sokkal hatékonyabb és célravezetőbb. Megismertetni a verses, énekes, népi gyermekjátékokban rejlő lehetőségeket, az érzékszervi fejlesztést támogató, térérzékelő, mozgáskoncentráló, utánzó, kapcsolatteremtő és bizalomfejlesztő drámajátékokat, és lehetővé tenni azok kipróbálását, gyakorlását.

A tréner: Puskás Aurél

 

HelyszínBudapest
Időpont2019. október 17.,18.,19.
Részvételi díj55000 Ft
Képzés típusaAkkreditált pedagógus továbbképzés

 

További információ és jelentkezési lehetőség a linkre kattintva!

 

Mentálhigiéniés szemléletmód és technikák a pedagógusok személyiségének formálásában, kompetenciáik érvényesítésében

 

A megváltozott társadalmi hatások, belépés a 21. századba, az értékek átalakulási folyamatai új kihívások elé állítják a különböző szakmák, tudományok képviselőit. A szerepek, feladatok, célok újrafogalmazására van szükség. Ez érvényes a nevelésben és a pedagógushivatás, illetve a pedagógusszerepek területén is. A sokasodó problémákkal, negatív jelenségekkel, új kihívásokkal való sikeres megküzdésnek egyik lehetősége, esélye lehet a mentálhigiénés tudás, szemléletmód.

Tréner: Kissné Dr. Korbuly Katalin tanár, pedagógiai előadó

 

HelyszínBudapest
Időpont2019. november 14.,15.,16.
Részvételi díj55000 Ft
Képzés típusaAkkreditált pedagógus továbbképzés

 

További információ és jelentkezési lehetőség a linkre kattintva!

 

Minden jó forrása a játék – A játék, mint a kompetenciafejlesztés eszköze a német idegennyelv-oktatásban

 

A programban résztvevő pedagógusok a „learning by doing” elvet követve, elsősorban műhelymunkák során gyakorlatorientáltan olyan a nyelvórákon használható játékos tevékenységeket ismernek meg és próbálnak ki, melyek hozzájárulnak az általános iskolás tanulók idegen nyelvi és szociális kompetenciájának a fejlesztéséhez.

Tréner: Sárvári Tünde

 

HelyszínBudapest
Időpont2019. december 05., 06., 07.
Részvételi díj55000 Ft
Képzés típusaAkkreditált pedagógus továbbképzés

További információ és jelentkezési lehetőség a linkre kattintva!