Klasse! – Kommunikáció,kreativitás és a tanulói aktivitás

Klasse! tankönyvcsalád kezdő nyelvtanulók számára készült, A1-es nyelvi szinttől B1-es szintig juttat el. Középpontjában a kommunikáció, a kreativitás és a tanulói aktivitás áll, cselekvésorientáltkooperáción alapuló és élménytanulást garantáló feladatokra épít.

 

Modern némettanulás!

 

 • A rengeteg hanganyagvideó, az online- és LMS-feladatok változatos tanulást garantálnak.
 • Minden hanganyag, videó és online-feladat ingyenes és úgy a honlapunkon, mint a Raabe-Klett-applikációban is elérhető.
 • többnyelvűség szemléletével, valamint A2-es szinttől a közvetítési készség bevonásával a tanulói tudatosság erősítése, valamint a tanultak adekvát, valósághű alkalmazása a cél.
 • CLIL-feladatok korszerűen teremtik meg az interdiszciplináris kapcsolódást az egyéb tantárgyakhoz.

 

 

 

 

Örömtanulás németül!

 

 • fiatalok világának megfelelő témák és a humoros képregények sokrétűen motiválják a kommunikációs készséget.
 • videók a németországi fiatalok hétköznapi történeteit és valós kommunikációs szituációit mutatják be, egyben országismereti tudnivalókat is kínálnak, továbbá a vizualitás erejével komplex módon fejlesztik a hallásértést.
 • A nyelvi eszközöket és az autentikus kommunikációt támogató humoros klipek kézzelfoghatóvá teszik a nyelvet, továbbá bevezetnek a fiatalok nyelvhasználatába és metakommunikációjába is.
 • nyelvtani klipek az újonnan bevezetett szerkezetek megértését segítik.
 • Plateau-fejezetek extra adag országismereti tartalmai megszerettetik a célnyelvi kultúrátszokásokat és mentalitást.
 • Freie Wahl feladatai lehetőséget adnak a nyelvtanulóknak arra, a nehézségi fokmunkaforma, illetve egyéni érdeklődés szerint szabadon választhassák ki maguknak, mivel szeretnének foglalkozni.
 • tanulási reflexiót támogató Rückschauseiten pármunkában elvégzendő feladatai a tanulók egyéni felelősségvállalását és tudatosságát erősítik.
 • A játékos Flüssigkeitstraining-rész a beszédkészség fejlesztésével azt kívánja megmutatni, milyen öröm rejlik a nyelv felfedezésében és az elsajátítás folyamatában.

 

 

Ingyenes támogatás:

 • Digitális tanári kézikönyv
 • Kahoot! tesztek
 • Kiegészítő online feladatok
 • Fénymásolható nyelvtani feladatok
 • Tanmenetjavaslatok
 • Hanganyagok és videók transzkripciója

 

 

Bemutatjuk legújabb tankönyvcsaládunkat!

 

AZ ESEMÉNY MÁR LEZAJLOTT!