Irodalmi művek elemzése másképp

Örkény István írásainak tanítása az egyik leghálásabb feladat egy magyartanár számára. A gyerekek általában pozitívan viszonyulnak ehhez a  tananyagrészhez, legyen szó az Egyperces novellákról vagy a Tóték című műről. A szűkös időkeret miatt a pedagógusok az előbbi kettő közül gyakran csak az egyiket választják. És ha ez a Tóték, akkor nagy haszna lehet az Örkény Színház segédanyagának,  amely a mű feldolgozásnak egy merőben más és új módját választja.

Ráhangolódás Tótékra a logika jegyében

Egy-egy iskolai témakör feldolgozásához mindig nagyon sokat tehet hozzá a ráhangolódás. A segédletnél a ráhangolódás az abszurd és a logika középpontba állításával valósul meg. Hogy miért? Az abszurditás előtérbe helyezése nyilván érthető, hiszen Örkény István munkáinak a jelentős része erre épít. Viszont maga az abszurd világnézet, szemléletmód megértése, befogadása nem feltétlen olyan magától értetődő, pláne nem egy tizenévesnél, hiszen ellentmond a személyes, hétköznapi tapasztalatoknak. Ebből következik, hogy először a saját gondolkodásunkat és logikánkat kell górcső alá vennünk, megismernünk ahhoz, hogy nyitottá váljunk a fogalom megértésére.

 

Ezt a segédlet több lépcsőben teszi. Először is az előfeltevések, előzetes ismeretek feltárását javasolja. Ez azért lényeges, mert a logikai érvényességhez, illetve a megfelelő érveléshez elengedhetetlen a közös alapok és szabályok lefektetése.

 

totek orkeny szinhaz
(Fotó: Örkény Színház)

Reflektálás Tótékra a SWOT-analízis segítségével

A ráhangolódást (és/vagy színházlátogatást) követő órára egy rendkívül különleges és ötletes feladattal találkozhatunk. A feladat csoportmunkában (is) végezhető, a tanár számára pedig a lehetséges megoldások megtalálhatóak a következő oldalon. A szöveg így hangzik:

 

Készítsetek úgynevezett SWOT-analízist a Tót család célkitűzéséhez kapcsolódó esélyekről! A módszer a vállalati életből származik, és arra való, hogy a cégek egy-egy probléma megoldásával kapcsolatban az áttekinthetőség kedvéért táblázatba rendezzék az erősségeiket, gyengeségeiket, lehetőségeiket és a külső veszélyeket. Először is fogalmazzátok meg a Tót család előtt álló és megoldandó feladatot, majd az analízis során idézzetek fel minél több információt a színházi élmény alapján, és írjátok be a megfelelő körcikkelyekbe!

 

A SWOT elnevezés egy mozaikszó (Strengths=Erősségek, Weaknesses= Gyengeségek, Opportunities=Lehetőségek, Threats= Veszélyek) , amely az ezen módszerrel vizsgált tényezők angol kifejezéseinek kezdőbetűiből áll össze. A módszer, ahogy a fenti idézetben is szerepel, a vállalati életből származik, és a közvetlen környezet vizsgálatát hivatott segíteni, külső és belső tényezők együttes elemzésével.

 

swot analizis

 

Aki vett már részt tréningen, továbbképzésen, könnyen elképzelhető, hogy találkozott a SWOT ilyen jellegű alkalmazásával. A SWOT tényezőit önmagunkra nézve is vizsgálhatjuk, ha például az épp aktuális célunk a tervezés fázisában leledzik. Ezzel nem csupán a lehetséges, hanem a szükséges lépéseket is fölvázolhatjuk, így rögtön egyszerűbb lesz majd átlátnunk a helyzetet. A fiatalok számára ez több szempontból is nagyon hasznos és hatékony. Amellett ugyanis, hogy megismerkedett egy remekművel, egy hasznos módszert is a kezébe kap, amit a hétköznapjai során is alkalmazhat. Arról nem is beszélve, hogy jó néhány képessége (a közös problémamegoldástól kezdve az együttműködés gyakorlásán át egészen a kommunikációs képességek erősítéséig) fejlődött azalatt, míg mindez végbement.

 

A teljes cikk az alábbi linken olvasható.

 

(Forrás: Nyelv és Tudomány)