Weboldalunk cookie-kat használ a felhasználói élmény javítása és a weboldal hatékony működésének biztosítása érdekében. Ezek közül néhány elengedhetetlenül szükséges a weboldal alapvető funcionalitásának biztosításához, ezért ezek elfogadása alapértelmezetten be van állítva (szükséges cookie-k). Ezeken kívül az egyéb cookie-k (marketing cookie-k) segítenek nekünk megérteni, hogyan használják látogatóink a weboldalt, lehetővé téve számunkra, hogy optimalizáljuk a tartalmat és a navigációt, a vásárlás, megrendelés folyamatát a lehető legjobb felhasználói élmény érdekében. Ezenkívül segítenek nekünk a weboldal teljesítményének elemzésében, javítva ezzel a gyorsaságot és biztonságot.

További információ a Cookie tájékoztatóban.

Hallo Max 1. Tankönyv

2.330 Ft
Menny.:
Elérhetőség: Raktáron
Cikkszám: RK-5258-40-4
Tankönyvcsalád 9-15 évesek számára, akik 3. vagy 4. osztálytól emelt óraszámban tanulják a német nyelvet.
Gyártó: KLETT
Elérhető legalacsonyabb szállítási díj: 1.360 Ft

További adatok

Termékleírás

A Hallo Max nyelvkönyvcsalád, amely olyan 9-15 éves gyerekek, ill. fiatalok számára készült, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályától kezdve emelt szinten, emelt óraszámban tanulják a német nyelvet.

Eredetije a németországi Klett-Langenscheidt Verlag kiadásában megjelent háromrészes Der grüne Max Neu című nyelvkönyvcsalád, amelyet a Klett Kiadó kibővített, átdolgozott, a kompetencia alapú idegen nyelv tanítás-tanulás és a speciális magyarországi igények számára megfelelővé tett.

A Hallo Max 1 tankönyv úgy készült, hogy tartós könyvként használható legyen, ezért a tankönyvbe beleírni nem kell.

Középpontban: a készségfejlesztés
A Hallo Max tankönyvcsalád középpontjában a készségfejlesztés áll. A készségfejlesztés integráltan történik, azaz párhuzamosan folyik a tankönyvben és a munkafüzetben. A négy alapkészség (hallás utáni értés-, beszéd-, olvasás- és íráskészség) fejlesztése során kiemelkedő szerepet játszik a különféle szövegértési stratégiák bemutatása és begyakoroltatása, de ugyanilyen következetesen történik a tanulási technikák és stratégiák elsajátíttatása és az önálló tanulásra, ill. gondolkodásra nevelés is. Az első kötet tankönyvében a korosztály életkori sajátosságainak megfelelően első sorban a primer készségek (hallás utáni értés és a beszédkészség) fejlesztése kap hangsúlyt.

Újfajta koncepció a nyelvtantanításban
A kisiskoláskori idegen nyelvtanítás jellemzője, hogy a nyelvtan csak implicit módon van jelen, és a kommunikatív nyelvoktatás szemléletének megfelelően csak a nyelvtanulás eszközének, nem pedig céljának tekintjük. Ez a szemlélet jellemzi a Hallo Max 1. tankönyv nyelvtantanítási koncepcióját is. A Mein Deutsch című részben a tanulók a felfedező tanulás módszerét alkalmazva saját maguknak állítják össze a saját nyelvtanukat, ezáltal gyorsabban és tartósabban jegyzik meg a nyelvtani tartalmakat. Ezeket a tartalmakat deduktív módon átteszik, alkalmazzák a valódi kommunikációs helyzetekben.

Portfólió
A modern tantárgypedagógia elvárásainak megfelelően a tanulók a Hallo Max 1. tankönyv leckéi anyagából önálló portfóliót állítanak össze (Mein Dossier), amely jól dokumentálja nyelvi és interkulturális kompetenciájuk fejlődését.

Tananyagfeldolgozás
A tananyag feldolgozása a kis lépések elve alapján történik. E struktúrának köszönhetően a Hallo Max 1. tankönyv nem annyira komplex feladatokat, hanem sokkal inkább rövid, egyszerű, a korosztálynak megfelelő, játékos gyakorlatokat, az aktív részvételt elősegítő, kreatív feladatokat tartalmaz. A gyakorlatokat és feladatokat egyszerű, egyértelmű szimbólumrendszer jelöli, ami a könnyebb eligazodás mellett az önálló tanulást hivatott segíteni. A tanulást rengeteg vicces, kedves rajz segíti.

Fejezetek
Az első kötetben található fejezetek:
Deutsch - meine neue Sprache
Meine Familie und ich
Meine Deutschklasse und ich
Kunterbuntes

Egy-egy fejezet hat leckét tartalmaz, melyek az adott korosztály számára érdekes és megfelelő témákat dolgoznak fel: család, barátok, lakóhely, tanszerek, órarend, stb. A negyedik fejezet felépítése rendhagyó. Ahogyan a címe is mutatja (Kunterbuntes), mindenféle plusz anyagot tartalmaz: a német nyelvű országokkal kapcsolatos országismereti információkat (pl. karácsonyi/húsvéti szokások), illetve a négy évszakhoz kapcsolódó autentikus gyermekverseket. Ezek a kiegészítő anyagok a tanév bármely szakaszában alkalmazhatóak.

Az egyes fejezetek felépítése jól áttekinthető. Minden fejezet elején olvashatóak az adott fejezet céljai, melyek megértését illusztrációk segítik. Minden fejezet hat - többnyire két oldalas - leckéből és egy a leckék után található mellékletből áll. A melléklet állandó elemei: Kleine Reime: egy dal vagy egy versike a kiejtés, ill. a szókincs gyakorlására, Naseweis: interkulturális információk a német nyelvű országokról, Projekt és portfólió oldal: az önálló tanulásra nevelés és a tanulók tudatosságának fejlesztése jegyében.

Egy-egy lecke három részre tagolódik: az első részben kerül sor az új ismeretek (szókincs, nyelvi formák) bevezetésére és rendszerezésére, a második részben történik az új ismeretek begyakorlása, reprodukálása, míg a harmadik részben megvalósul az önálló szövegalkotás.

Kiadás éve 2014
Korosztály általános iskola
Nyelv / tantárgy Német
Nyelvi szint A1
Sorozat Hallo Max
Termékcsoport Tankönyvcsalád