Direkt Neu

A1, A2, B1, B2

Együtt az érettségiig vezető úton

 

A tankönyvcsalád szerepel a 2020/2021-es tankönyvjegyzéken.

 

Termékleírás

A tankönyvcsalád szerepel a 2020/2021-es tankönyvjegyzéken.

 

Megújult a Direkt tankönyvcsalád: megbízható társ az érettségiig vezető úton

A Direkt Neu tankönyveit a középiskolai tanulók számára készítettük, kezdőtől egészen B2 szintig juthatnak el a tanulók a kiadvány segítségével.

 • heti 2 nyelvóra üteméhez tervezték,
 • online elérhető és letölthető hanganyagok,
 • egy félév, egy tankönyv – integrált munkafüzettel

Magabiztosan az érettségire

A Direkt Neu megbízhatóan készíti fel a diákokat az érettségi vizsgára: az új vizsgakövetelményeknek megfelelő feladatokkal találkozhatnak már az első óráktól kezdve, amely támogatja az önálló felkészülést. Minden kötet végét vizsgafeladatsor zárja, amely segít a tanultak átismétlésében és az önértékelésben is.

 

A Direkt Neu az évek óta sikeres Direkt kezdő német tankönyvcsalád újradefiniálása. A megjelenésében is megújuló sorozat köteteiben a leckéket egynyelvűsítettük. Az összefoglaló fejezeteknél továbbra is meghagytuk a kétnyelvűséget a feladatok és nyelvtani struktúrák könnyebb érthetősége miatt.

A legnagyobb változás azonban az, hogy az eddigi három kötet B1-es szintig juttatta el a tanulókat, az új sorozat viszont már négykötetes, ezzel lehetővé téve a B2-es szint elérését. A diákok így középiskolai/gimnáziumi tanulmányaik végére könnyen elérik az érettségi szintet, de akár a B2-es nyelvi szintet is.

 

A tankönyvcsalád főbb jellemzői

A nagy sikerű sorozatban már az első kötettől jelöltük a jellemző érettségi írásbeli és szóbeli feladattípusokat. A tanulók folyamatosan követhetik és ellenőrizhetik a vizsgához szükséges nyelvi és kommunikatív kompetenciák elsajátításának aktuális szintjét. A Direkt Neu tankönyvcsalád kifejezetten a magyar középiskolás korosztály számára készült, akik a németet második idegen nyelvként tanulják. Ugyanakkor jellegénél fogva a németet első idegen nyelvként tanulók is jól hasznosíthatják.

 

A Direkt Neu anyagát a szerzők a német nyelvi érettségi vizsga (készségekre lebontott) követelményei alapján, a korosztály érdeklődését és tanulási szokásait figyelembe véve alakították ki.

 

Az ötödik és a tizedik lecke után a tanulók egy készségtréningen vesznek részt, ((ABI)Fertigkeitstraining), mely segít megállapítani, mennyire sikerült elérniük a leckék elején meghatározott tanulási célokat, és hol tartanak a készségek elsajátításában.

 

A tankönyvcsaládra jellemző, hogy a tanulót kezdettől fogva hozzászoktatja a tudatos munkához: a nyelvtanuló motivációját különböző eszközökkel, több szinten is fenntartja, és a nyelvtanulási folyamat sikerét a tanuló aktivitásától teszi függővé.

 

A készségfejlesztésen belül nagy hangsúlyt kap az értési stratégiák (pl. globális, szelektív, részletes szövegértés), illetve az írásos és szóbeli szövegalkotási stratégiák gyakorlása (pl. a koherencia, redundancia, stílusjegyek elemeinek alkalmazása).

 

Minden lecke záró eleme a Blitz-Grammatik. Az adott lecke nyelvtani kérdéseinek magyar nyelvű összefoglalása megkönnyíti a megértést, elősegíti az önálló tanulást és az új nyelvtani anyag saját munkatempóban történő elsajátítását.

 

A Direkt Neu készségfejlesztő feladatai többnyire interaktívak, a legtöbb feladatot pármunkában vagy kiscsoportban önállóan lehet, sőt kell elvégezni. A tankönyv feladatkínálata nagy és változatos. A feladatok és gyakorlatok a tanulók igényeinek megfelelően kombinálhatók, elhagyhatók, illetve kiegészíthetők. A Direkt Neu tankönyvcsalád úgy készült, hogy minden segítséget megadjon a differenciált tanításhoz.

 

Ismétléssel mélyíti el a tanultakat

Miért kiváló választás a Direkt Neu a középiskolás diákok számára?

 • heti 2 órához  igazított tartalomválasztás,
 • változatos feladatok,
 • nyelvtani szabályok ismétlése,
 • gyors nyelvtani áttekintők,
 • önértékelési feladatok,
 • a tankönyvhöz kapcsolódó feladatok a munkafüzetben.

 

 

 

További információk

Nyelv

Német

Termékcsoport

Tankönyvcsalád

Nyelvi Szint

A1, A2, B1, B2

Kiadás éve

2020

Direkt Neu koncepció

1. A hosszú távú tanulási cél: a középszintű érettségi

 

A három kötet a tanulót a középszintű érettségi vizsga, azaz a Közös Európai Referenciakeret A2-B1 szintjére juttatja el. A tankönyvben minden lecke egy magyar nyelvű oldallal indul. Itt az aktuális és a hosszú távú tanulási célok szerepelnek.

 

A tanuló tehát minden egység elején megismeri azokat a kommunikatív nyelvi célokat és elemeket (szerepek, beszédszándékok, helyzetek), melyeket az adott lecke feldolgozásával ér majd el és tud ezáltal elsajátítani. Ezt követi a hosszú távú tanulási célok megfogalmazása, ahol a tanulási folyamat fenti elemeit következetesen összekapcsoljuk az érettségi vizsga követelményrendszerével (témakörök, kommunikációs szándékok, szövegfajták).

 

Így válnak a tanulási folyamat különböző szintjei a tanuló számára átláthatóvá.

 

A célok világosan, a tanulók számára könnyen érthető nyelvezettel kerültek megfogalmazásra.

 

2. Készségorientált nyelvtanulás

 

A direkt kommunikatív szemléletű tankönyvsorozat a négy alapkészséget autentikus szövegekkel, integráltan és kiegyensúlyozottan fejleszti.

 

A szövegfeldolgozás feladatai változatosak. A tanuló a korosztályához közel álló témák feldolgozásával sajátítja el a nyelvi és kommunikációs eszközöket, miközben a problémaorientált megközelítésnek köszönhetően a szociális kompetenciáját is fejlesztjük.

 

A leckékben az aktuális és a hosszú távú tanulási célok összekapcsolása a tanulói tevékenységek szintjén is megjelenik. A tanulók a leckékbe ágyazva, mindhárom kötetben folyamatosan számozott ABI Sprechen, ABI Schreiben feladatok során sajátíthatják el az adott témában tanultakat. Megszerzett tudásukat pedig életszerű helyzetekben, kitekintő jellegű, kommunikatív feladatokban alkalmazhatják.

 

A tankönyv fontos eleme a készségekre bontott feladat-tréning: az (ABI) Fertigkeitstraining. Ebben az összefoglaló jellegű részben a tanuló új formában alkalmazhatja az eddig tanultakat.

 

A készségek mérésénél már ismerősek számára azok a feladattípusok, amelyek a német nyelvű érettségire jellemzők. A feladatok megoldásában a tanulót stratégia- és technikafejlesztő tanácsok segítik.

 

3. A tanulási folyamat tervezése és az önértékelés

 

A tankönyvben minden ötödik lecke után található egy magyar nyelvű portfolió-oldal (Érettségi portfolió). Ezt az átdolgozás során a Közös Európai Referenciakeret megfelelő tudásszintjének szemléltető skálái alapján állítottuk össze, készségek szerinti csoportosításban.

 

A tanuló a tankönyv egyes feladatainak megoldása után a portfolióban értékeli saját teljesítményét, és ennek fényében módosít további tanulási tervén, megfogalmazza nyelvi fejlődésének személyre szabott részcéljait.

 

Ugyanitt a tanárnak is lehetősége van arra, hogy az eredményeket értékelje, és ezt szükség szerint kiegészítve további visszajelzést adjon a tanulónak.

 

4. A nyelvi ismeretek összegzése

 

A tankönyv a nyelvi szerkezetek elsajátítását következetesen készségorientált feladatokkal biztosítja. Minden lecke tartalmaz egy áttekintő, magyar nyelvű nyelvtani összefoglalót (BlitzGrammatik).

 

Ez a nyelvi szerkezetek képzését írja le, a legfontosabb képzési és mondattani szabályokat gyakorlatiasan és szemléletesen közvetíti, és a nyelvhelyesség fontos pontjaira hívja fel egyszerű tanácsokkal a figyelmet.

 

5. Az anyanyelv célirányos alkalmazása

 

Az 1. kötetben a tanuló helyzetének megkönnyítésére a feladatok magyarul történtek megfogalmazásra, míg a 2. kötettől ezek már német nyelvűek, hiszen a szavak, kifejezések és nyelvtani szerkezetek ekkorra már részét képezik a tanuló nyelvi eszköztárának. Az anyanyelv munkanyelvként történő alkalmazása a második kötettől behatárolódik, és csupán a nyitó oldalakra, az Érettségi portfolióra és a nyelvtani összegzésre (BlitzGrammatik) szűkül.

 

Mintaoldalak és tartalomjegyzék

Direkt Neu – Kursbuch 1 – Tartalomjegyzék
79.3 KiB
42 Downloads
Details

 

 

A hanganyagok eléréshez kattintson az alábbi hivatkozásra!

Direkt neu hanganyagok »

Applikáció

A Direkt Neu tankönyvcsaládhoz is elérhető a Raabe Klett alkalmazás, amely ingyenesen letölthető okostelefonra vagy táblagépre a Google Play vagy App Store áruházakból.

 

A Raabe Klett alkalmazás segítségével a könyvhöz tartozó összes segédanyag letölthető okostelefonra vagy tabletre.

 

 1. Töltse le az applikációt Android- vagy iOS-alapú készülékére!
 2. Az alkalmazás elindítása után válassza ki a használni kívánt kiadványt!
 3. A kiadvány megfelelő oldalszámát kiválasztva betöltődnek az oldalhoz tartozó segédanyagok.
 4. A segédanyagokat elmentheti későbbi használatra.

 

Töltse le Ön is az ingyenes applikációt okostelefonjára vagy táblagépére a Google Play vagy App Store áruházakból!

 

 

 

 

Termékek A1 A2 B1 B2 Kattintson az Önt érdeklő nyelvi szintre a további kiadványokhoz.

Direkt Neu – Lehrwerk für Jugendliche Kursbuch 1 mit Audios online

A1

Direkt Neu német tankönyv kezdő, középiskolás diákok részére. A könyv és a munkafüzet együttesen biztosítja a hatékony nyelvtanulást.

1.900 Ft

Cikkszám: 9786155824333.

Direkt Neu – Lehrwerk für Jugendliche Arbeitsbuch 1 mit Audios online

A1

Direkt Neu német munkafüzet kezdő, középiskolás diákok részére. A könyv és a munkafüzet együttesen biztosítja a hatékony nyelvtanulást.

2.100 Ft

Cikkszám: 9786155328947.
Új

Direkt Neu – Lehrwerk für Jugendliche Kursbuch 1 digital

A1

Direkt Neu német tankönyv kezdő, középiskolás diákok részére. Online lapozható változat.

Ingyenes!

Új

Direkt Neu – Lehrwerk für Jugendliche Arbeitsbuch 1 digital

A1

Direkt Neu német munkafüzet kezdő, középiskolás diákok részére. Online lapozható változat.

Ingyenes!

Direkt Neu 2. Tanmenetjavaslat

A2

Reméljük, hogy az alábbi tanmenetjavaslattal segítjük a tanárok munkáját és megkönnyítjük a könyvre való áttérést.

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Direkt Neu 3. Tanmenetjavaslat

B1

Reméljük, hogy az alábbi tanmenetjavaslattal segítjük a tanárok munkáját és megkönnyítjük a könyvre való áttérést.

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Direkt Neu 1. Tanmenetjavaslat

A1

Reméljük, hogy az alábbi tanmenetjavaslattal segítjük a tanárok munkáját és megkönnyítjük a könyvre való áttérést.

A kosárba rakás, illetve a rendelés véglegesítése után, a rendelés visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti, megtekintheti az anyagot!

Ingyenes!

Vissza a tetejére