Wir Neu

A1, A2, B1

Moduláris felépítésű tankönyvcsalád alapóraszámban tanuló diákok számára.

 

A tankönyvcsalád szerepel a 2021/2022-es tankönyvjegyzéken.

 

Termékleírás

A tankönyvcsalád szerepel a 2021/2022-es tankönyvjegyzéken.

Kezdő német nyelvkönyvcsalád általános iskolások számára

A tananyag a közkedvelt Wir tankönyvcsalád tanári visszajelzések és a célcsoport megváltozott igényei alapján aktualizált, megújult változata, így az általános iskola 4-8. évfolyamainak német nyelvi képzésében ajánljuk.

 

A könyvek a mai gyerekek életéhez igazodva új designt kaptak, a leckék végére új, modern dalok kerültek. Az egyes feladatok megjelenítése érthetőbb, meghatározásuk egyértelműbb, a szimbólumok használata egyszerűbb lett. A felfrissült layout segíti az általános iskolás nyelvtanulókat abban, hogy könnyebben kiigazodjanak a könyvben, gond nélkül megértsék a feladatokat és aktívan részt tudjanak venni a tanórán. Az új fotók és illusztrációk felkeltik a gyerekek érdeklődését és tanulásra inspirálnak.

 

A jól bevált koncepció, a tananyag felépítése, az elsajátítás módszertana nem változott, így az új kötetek könnyen beilleszthetők a régi tankönyvsorozatba, azzal akár párhuzamosan is használhatók. A tankönyvcsalád bevált erőssége a moduláris felépítés, a folyamatos progresszió.

 

Az A1, A2 és B1 szinten megjelenő kötetekhez integrált munkafüzet is tartozik.

 

Miben más az új Wir kollekció?

 • frissített tartalom
 • friss elrendezés új képekkel és illusztrációkkal
 • digitális – a teljes tanítási anyag elérhető az applikációban (táblára vagy kivetítőre alkalmazhatjuk)
 • online audiomelléklettel

Miért a Wir Neu a legjobb választás az általános iskolai tanulók számára?

 • kis lépésekben dolgozza fel a tananyagot
 • a valós életre jellemző helyzetek, szituációk
 • rengeteg játékos feladat a négy készség gyakorlására
 • gyerekbarát nyelvtan
 • gyerekversek, dalok, mondókák, kivágható játékok
 • megújult külső új rajzokkal és fotókkal
 • német–magyar szószedet

 

A tanári kézikönyv számos didaktikai-módszertani tippet, másolatsablonokat, a tankönyv és a munkafüzet megoldásait, valamint az audio szövegek átiratát tartalmazza.

 

A tankönyvcsalád főbb jellemzői:

 

A Wir neu tankönyvcsalád középpontjában a készségfejlesztés áll. A készségfejlesztés integráltan történik, azaz párhuzamosan folyik a tankönyvben és a munkafüzetben. A négy alapkészség (hallás utáni értés-, beszéd-, olvasás- és íráskészség) fejlesztése során kiemelkedő szerepet játszik a különféle szövegértési stratégiák bemutatása és begyakoroltatása, de ugyanilyen következetesen történik a tanulási technikák és stratégiák elsajátíttatása és az önálló tanulásra ill. gondolkodásra nevelés is. Az első kötet tankönyvében a korosztály életkori sajátosságainak megfelelően első sorban a primer készségek (hallás utáni értés és a beszédkészség) fejlesztése kap hangsúlyt.

 

A Wir neu többféle tanulási módszert is bevezet és lehetőséget nyújt mindegyik stratégia kipróbálására. Következetesen arra ösztönzi a tanulókat, hogy mindenki válassza ki és használja a saját maga számára legideálisabb utat.

 

A modern tantárgypedagógia elvárásainak megfelelően a tanulók a Wir neu tankönyv leckéi anyagából önálló portfóliót állítanak össze, amely jól dokumentálja nyelvi és interkulturális kompetenciájuk fejlődését.

 

A kisiskoláskori idegen nyelvtanítás jellemzője, hogy a nyelvtan csak implicit módon van jelen, és a kommunikatív nyelvoktatás szemléletének megfelelően csak a nyelvtanulás eszközének, nem pedig céljának tekintjük. Ez a szemlélet jellemzi a Wir neu nyelvtantanítási koncepcióját: a leckéken belül nyelvtani táblázatok nincsenek, a megismert nyelvtani struktúrák csak a tankönyv végén találhatók összefoglalva, szituációkba ágyazva, gyermekközpontúan megfogalmazva.

 

A Wir neu című tankönyvcsalád megfelel a kommunikatív idegennyelv-tanítás legújabb didaktikai-metodikai követelményeinek. A legfontosabb cél, hogy a tanulók elsajátítsák azokat a készségeket, amelyek segítségével kommunikációs szándékaikat ki tudják fejezni.

 

 

A Wir neu az Európa Tanács idegennyelv-oktatással kapcsolatos ajánlásai alapján általános iskolás német nyelvtanulók számára készült és összhangban áll a 4-8. évfolyam számára íródott kerettanterv német, mint első idegen nyelvre vonatkozó irányelveivel.

További információk

Nyelv

Német

Termékcsoport

Tankönyvcsalád

Nyelvi Szint

A1, A2, B1

Kiadás éve

2020

Szerző

Giorgio Motta

Wir Neu koncepció

Wir – Grundkurs Deutsch für Kinder und Jugendliche

 

Der Kurs wendet sich an Kinder und Jugendliche von etwa 10-15 Jahren. Er führt in fünf Bänden zu den bekannten Jugend-Prüfungen des Goethe-Instituts Fit in Deutsch 1 und Fit in Deutsch 2 und des österreichischen Sprachdiploms KID 1 und KID 2 (Wir A1 und Wir A2) sowie zum Zertifikat Deutsch (Wir B1). Das Lehrwerk orientiert sich an den Niveaustufen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.

 

Das Konzept

 

Wir ist ein kommunikativer Kurs, der die Lernenden mit altersgemäßen Themen zum Sprechen bringt. Die meisten Aufgaben im Kursbuch sind für Partnerarbeit und Gruppenarbeit konzipiert, in denen die Sprache so natürlich wie möglich angewandt wird. Dazu kommen zahlreiche Spielvorschläge, in denen Wortschatz und Grammatik spielerisch eingeübt werden.

 

In Wir liegt der Schwerpunkt auf der Kommunikation in der unmittelbaren Lebenswelt der Jugendlichen. Diese Angebot wird um die Arbeit mit abwechslungsreichen Textsorten erweitert. Verweise im Kursbuch führen zu den passenden Übungen im Arbeitsbuch. Neben den Schreibaufgaben gibt es in den Arbeitsbüchern auch zahlreiche kommunikative Aufgaben, die zunächst gemeinsam in der Klasse oder mit einem Partner (oder mehreren Partnern) kooperativ durchgeführt werden können. Zur Wiederholung und Festigung kann man die Aufgaben in Hausarbeit noch einmal schriftlich durchführen lassen. Das Arbeitsbuch enthält auch den Wortschatz der Lektionen mit Kontextbeispielen in der Reihenfolge des Vorkommens. Dazu gibt es Schreiblinien für die Übersetzung.

 

Wie ein „roter Faden“ ziehen sich Ausschnitte aus dem Leben der Familie Weigel aus Augsburg (Vater, Mutter, Stefan und Tina) durch die Lektionen. So bekommen die Lernenden Einblicke in das Leben einer deutschen Familie und können es mit ihrer eigenen Realität vergleichen.

Auch Österreich und die Schweiz kommen in den landeskundlichen Abschnitten vor.

 

Die Grammatikprogression entspricht den kommunikativen Bedürfnissen der Lernenden im Rahmen der behandelten Themen. Die Grammatik wird in den Lektionen induktiv eingeführt und in kommunikativen Zusammenhängen geübt, kleine Grammatikkästenunterstützen die richtige Anwendung des Gelernten. Die nachfolgende Systematisierung der Grammatik mit Hilfe vom kindgemäßen, farbigen Grammatik-ABC findet in demseparaten Grammatikteil am Ende des Kursbuches statt, der die grammatischen Themen der Lektionen pro Modul zusammenfasst. Dabei werden die Lernenden dazu angeleitet, die grammatischen Regeln selbst zu entdecken, und sie immer wieder mit der Muttersprache zu vergleichen. Auf diese Weise wird die Sprachaufmerksamkeit („language awareness“) der Lernenden erhöht. An speziellen, thematisch gebundenen Grammatikübungen erproben die Lernenden, ob sie das grammatische Phänomen verstanden haben und anwenden können. Die Grammatikkapitel von Grammatik-ABC sollten nicht in Form von separaten „Grammatikstunden“ behandelt werden, sondern jeweils in die Arbeit mit den Lektionen einbezogen werden.

 

Es erhöht die Motivation der Lernenden, wenn sie die Ergebnisse ihrer Arbeit von Zeit zu Zeit auch selbst überprüfen können. Deshalb bietet das Kursbuch die Lösungen zu den Selbsttests am Ende jedes Moduls auf der Seite vor dem Wörterverzeichnis, so dass die Lernenden ihre Ergebnisse selbst, einzeln oder wechselseitig in Partnerarbeit überprüfen können.

 

Das gezielte Training der Fertigkeiten ist aus den Lektionen in den Teil „Wir trainieren“ausgelagert. Damit ist beabsichtigt, dass die Kinder einerseits unbeschwert in der Fremdsprache kommunizieren (während der Arbeit in den Lektionen), andererseits gezielt auf die Prüfungsanforderungen vorbereitet werden, indem sie mit Aufgaben, wie sie in den Prüfungen vorkommen, konfrontiert werden.

 

 

Arbeitsvorschläge mit dem Lehrwerk „Wir“

 

Am Anfang jedes Moduls in der Wir-Kursbüchern befindet sich die Modul-Auftaktseite„Du lernst…“, die eigentlich eine Chekliste mit Modulzielen ist. Sie dient einerseits als Kompass, andererseits als Evaluationsbogen. Am Ende des Moduls können Lernende reflektieren, inwiefern sie die Unterrichtsziele erreicht haben. Dadurch werden Selbstreflexion und Selbstbewertung entwickelt, und das Selbstbild wird objektiviert.

 

Die einzelnen Lektionen fangen meistens mit einem Bildimpuls mit Dialogsituation an. Hiermit werden einige Vorschläge zur Erarbeitung des kommunikativen Einstieges aufgelistet:

 • den Dialog hören, dabei die Bilder ansehen
 • den Dialog hören und still mitlesen
 • den Dialog satzweise hören (evtl. in Gruppen/im Chor nachsprechen)
 • den Dialog mit verteilten Rollen lesen
 • Bausteine bearbeiten

 

Die Kursbücher enthalten sehr vielfältige Übungen und mehrere wiederkehrende Übungstypen: Kettenspiel, Mehrwahlantwort-Aufgaben, Alternativantwort-Aufgaben, Zuordnungsübungen, Rollenspiel, Wechselspiel, Würfelspiel.

 

Wir  bietet auch die Möglichkeit der Portfolioarbeit an. Portfolio: Deine Wir-Mappe ist meistens die letzte Aufgabe in der Lektion. Hier geht es darum, dass die Lernenden ihre Lernprogression dokumentieren, indem sie Produkte ihrer Miniprojekte in einer Mappe abheften und bewahren. Die Produkte können in einer speziellen Form der Gruppenarbeit (Schneeball/wachsende Gruppe, Kugellager, Gruppenpuzzle, Spionage) präsentiert werden. Mit den Portfolio-Aufgaben werden auch die Kreativität und die Schreibfertigkeit der Lernenden entwickelt.

 

Jede Lektion enthält die Teile „Wortschatz wiederholen“, „Aussprache/Intonation“, „Du kannst…“ und „Wir singen“. Am Ende jeder Lektion gibt es Wortschatzübungen,„Wortschatz wiederholen“ zur Festigung der neuen Ausdrücke und Strukturen, die überwiegend in Partnerarbeit gelöst werden können.

 

Bei „Aussprache/Intonation“ werden Übungen zur Schulung der richtigen Aussprache und Intonation angeboten. Im Unterricht sollten nur die Übungen durchgeführt werden, die für die jeweilige Lernergruppe relevant sind.

 

„Du kannst …“ bietet einen Rückblick auf die gelernten Sprachmittel, die mit der Modul-Auftaktseite zusammen bei der Wiederholung gut anzuwenden sind, um die Selbstevaluation der Lernenden zu ermöglichen. Lernende können z.B. mit Smiley-Gesichtern angeben, inwiefern sie die angegebenen Sprachmittel, bzw. Lernziele erreicht haben:

 

J: Ich kann das sehr gut.

K: Ich kann das gut.

L: Ich muss das noch üben.

 

„Wir singen“ ist ein Teil, indem ein Lied zum behandelten Thema gelernt werden kann. Lieder sind für Kinder ein ausgezeichnetes Mittel zum Spracherwerb, da durch sie Wortschatz und Grammatik kinderleicht eingeführt, geübt, und durch Wiederholung intensiv gefestigt werden. Wir bietet Lieder mit Wortschatz und Grammatik der jeweiligen Lektion an. Die Lieder können sowohl als Einstieg, als auch als Abschluss des Themas verwendet werden. Einige Vorschläge zur Erarbeitung der Lieder:

 • das Lied hören (neue Redemittel können wie bei anderen Hörtexten vorher mit
  Abbildungen oder durch Pantomime eingeführt werden)
 • das Lied hören und die Melodie mitsummen/dazu rhythmisch klatschen
 • bei Liedern mit sich wiederholenden Textteilen zuerst diese einüben
 • Lieder strophenweise durch Mitsingen mit dem Sänger einüben
 • dafür geeignete Lieder szenisch darstellen

 

Wir bietet auch am Ende jedes Moduls ein Projekt an:

 

Projekt ist eine offene Unterrichtsform, in der die Lernenden selber planen, was sie tun und erreichen wollen. Sie beraten die verschiedenen Vorschläge. Dabei verständigen sie sich über das, was sie tun wollen. Sie führen den Plan selber aus. Sie lernen dabei realistische Ziele zu setzen, mit der Zeit umzugehen, Probleme arbeitsteilig anzupacken, und ein Vorhaben zu Ende zu bringen.

 • realistische Ziele zu setzen,
 • mit der Zeit umzugehen,
 • Probleme arbeitsteilig anzupacken,
 • und ein Vorhaben zu Ende zu bringen.

 

Ein Projekt besteht aus folgenden Phasen:

 • Vorbereitung: Erklärung zum Verlauf und Zeitrahmen, zu den Zielen, Gruppeneinteilung, usw.
 • Durchführung/Arbeitsphase: Lernende machen in Gruppen den Arbeitsplan, verteilen, die Rollen und die Aufgaben, erarbeiten das Thema. Der Lehrer/die Lehrerin hat eine eher beratende Funktion.
 • Präsentation der Ergebnisse: Lernende präsentieren einander ihre Ergebnisse (Plakate, Bücher, Texte, usw.) z.B. in Form einer Messe oder in Wirbelgruppen/Gruppenpuzzle.
 • Auswertung: nach der Präsentation sagen Lernende ihre Meinung über die Produkte. In der Anfangsphase kann diese Auswertung in der Muttersprache ablaufen.
 • Evaluation: Lernende werten das ganze Projekt aus: Sie reflektieren auf ihre eigene Rolle, auf die Zusammenarbeit in ihrer Gruppe, auf die einzelnen Arbeitsphasen. An dieser Stelle können (und sollten) auch Schwierigkeiten thematisiert und mögliche Lösungswege gefunden werden. Wie die Auswertung kann auch die Evaluation am Anfang in der Muttersprache stattfinden.

 

Während eines Projektes arbeiten Lernende nicht immer in Gruppen: Es gibt Aufgaben, die nach dem Projektplan in Partner- oder Einzelarbeit erledigt werden, trotzdem spielt die Gruppe eine wichtige Rolle. Deshalb werden im Folgenden einige Tipps zur Gruppenbildung aufgelistet. Die optimale Gruppenstärke: 3-5 Lernende. Die Gruppen können arbeitsgleich oder arbeitsteilig arbeiten. Wenn sie arbeitsgleich arbeiten, hat jede Gruppe dieselbe Aufgabe, wenn sie arbeitsteilig tätig sind, haben die Gruppen unterschiedliche Themen.

 

Was die Gruppenbildung betrifft, können wir Wahl- und Zufallsgruppen voneinander unterscheiden. Bei Wahlgruppen wählen die Lernenden selbst nach Sympathie (Sympathiegruppe) die Gruppenmitglieder, oder nach Interesse (Interessegruppe) das Thema aus. Bei Zufallsgruppen teilt der Lehrer/die Lehrerin die Gruppen ein, indem er/sie die Einteilung meist dem Zufall überlässt. Einige Möglichkeiten dafür: Nachbarschaftsgruppen, Durchzählen, Kärtchen ziehen, Puzzle, Tierstimmen, Schuhgröße, Geburtsdatum.

 

Um die Effektivität der Gruppenarbeit zu erhöhen, lohnt sich während der Gruppenarbeit einige kooperative Techniken anzuwenden: z.B. Rollen in Gruppen (Präsentator, Zeitmanager, Materialienmanager, Protokollführer, Sozialmanager) verteilen, ein Ruhe-Signal einführen, Placemat-Technik, Gedankennetz/Schneeball/Lawine-Technik benutzen.

 

 

Projektarbeit ist auch eine geeignete Möglichkeit zur Differenzierung. Wir unterscheiden zwei Formen von Differenzierung: äußere und innere. Im Falle der äußeren Differenzierung werden die Lernenden nach Leistungsstufen in Gruppen/Klassen getrennt, bei der inneren Differenzierung (Binnendifferenzierung) wird der Klassenverband nur für bestimmte Unterrichtsphasen aufgelöst. Weitere Möglichkeiten für innere Differenzierung:

 • Hör-/Leseverstehen in Partner- oder Gruppenarbeit durchführen
 • Schreibaufgabe in Partner- oder Gruppenarbeit lösen
 • öfter in Paaren/Gruppen arbeiten
 • spezielle Formen von Gruppenarbeit (Schneeball/wachsende Gruppe, Kugellager,
  Gruppenpuzzle, Spionage) anwenden
 • kooperative Techniken (Rollen in der Gruppe, Placemat-Technik, Gedankennetz/
  Schneeball/Lawine) anwenden

 

Jedes Modul in den Kursbüchern endet mit einem gezielten Fertigkeitstraining „Wir trainieren“, das mit dem Teil „Teste dein Deutsch!“ bei der Wiederholung sehr gut anzuwenden ist. Diese Aufgaben können auch als Stationen angeboten werden.

 

Das letzte Modul in allen Kursbüchern Kursbuch „Wir feiern“ ist ein Modul mit drei Lektionen, die landeskundlichen Informationen zu bestimmten Festen und Feiertagen darbieten. Da diese Lektionen keine sprachliche Progression haben, können sie jeweils bei Bedarf eingesetzt werden. Das Lehrerhandbuch gibt dazu keine methodischen Hinweise, da die einzelnen Lektionen aus solchen Übungstypen bestehen, deren Vorgehensweise in den anderen Lektionen schon dargestellt worden sind.

 

In Wir werden die neuen grammatischen Erscheinungen mithilfe vom sog. Grammatik-ABC, das im Sinne der induktiven Grammatikvermittlung Schritte (A, B, C) enthält, die das selbstständige Entdecken von Grammatikregeln und den Sprachvergleich ermöglichen.

 

Für die Einübung der Satzstrukturen sind die schon bekannten Satzbauspiele(Satzbaukarten, Satzmaschine, Satzfächer, Satzrolle oder Satzkarussell) sehr gut geeignet.

 

Das Arbeitsbuch hilft dabei, dass Lernende den neuen Wortschatz, die neuen grammatischen Strukturen und die Rechtschreibung einüben. Da Wortschatzlernen vielleicht das größte Problem beim Fremdsprachenlernen ist, bietet das Arbeitsbuch eine klassische Methode der Mnemotechnik, die Lernkartei an. Das ist eine einfache „Lernmaschine“, hinter der das lernpsychologische Prinzip neben dem assoziativen Lernen vor allem das verteilte und regelmäßige Lernen ist.

 

Im Arbeitsbuch werden am Ende jedes Moduls die Einzelwörter und die Sätze aus den Lektionen in der Reihenfolge des Vorkommens aufgelistet. Die Wortliste im Arbeitsbuch kann als Vokabelheft fundieren, oder bei der Wiederholung bearbeitet werden.

 

 

Mintaoldalak és tartalomjegyzék

Wir neu – Tankönyv 1 – Tartalomjegyzék
214.7 KiB
229 Downloads
Details

 

 

Applikáció

A Raabe Klett alkalmazás, amely ingyenesen letölthető okostelefonra vagy táblagépre a Google Play vagy App Store áruházakból.

 

 • Töltse le az applikációt Android- vagy iOS-alapú készülékére!
 • A megvásárolt könyv gyorsan aktiválható a könyv vonalkódja segítségével
 • A könyvhöz tartozó fájlok és extra tartalmak pár kattintással elérhetőek
 • Az oldalhoz tartozó extra tartalmak az oldalválasztó görgő segítségével szkennelés nélkül megjeleníthetőek
 • A segédanyagokat elmentheti későbbi használatra.

 

 

Megjeleníthető megoldások – Lejátszható hanganyag – Letölthető szövegkönyv

 

Töltse le Ön is az ingyenes applikációt okostelefonjára vagy táblagépére a Google Play vagy App Store áruházakból!

 

 

Az alkalmazás használathoz leírást a következő linken talál: https://klett.hu/megujult-a-raabe-klett-alkalmazas/

 

 

Használja az alábbi vonalkódokat az applikációhoz:

 

 

Termékek A1 A2 B1 Kattintson az Önt érdeklő nyelvi szintre a további kiadványokhoz.

Wir neu – Tankönyv 1. online audiomelléklettel

A1

Tankönyv online audiomelléklettel

3.400 Ft 2.200 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786156079053.

Wir neu – Tankönyv 2. online audiomelléklettel

A2

Tankönyv online audiomelléklettel

3.400 Ft 2.200 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786156079077.

Wir neu – Tankönyv 4. online audiomelléklettel

B1

A Wir neu B1 – Tankönyv 4 változatos témáival, színes fotóival, autentikus szövegeivel, játékos feladataival, az önálló tanulás lehetőségével fenntartja a gyerekek érdeklődését és motiváltságát.

3.100 Ft 2.200 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786156079114.

Wir neu – Munkafüzet 4. online audiomelléklettel

B1

A Wir neu B1 – Munkafüzet 4 változatos témáival, színes fotóival, autentikus szövegeivel, játékos feladataival, az önálló tanulás lehetőségével fenntartja a gyerekek érdeklődését és motiváltságát.

2.400 Ft 1.800 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786156079121.

Wir neu – Munkafüzet 2. online audiomelléklettel

A2

Munkafüzet online audiomelléklettel

2.750 Ft 1.800 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786156079084.

Wir neu – Munkafüzet 1. online audiomelléklettel

A1

Munkafüzet online audiomelléklettel

2.750 Ft 1.800 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786156079060.

Wir neu – Tanári kézikönyv 2. – Letölthető változat

A2

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu – Tanári kézikönyv 1. – Letölthető változat

A1

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu – Tanári kézikönyv 4. – Letölthető változat

B1

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu 4 Tankönyv – Letölthető hanganyagok

B1

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu 4 Munkafüzet – Letölthető hanganyagok

B1

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu 2 Tankönyv – Letölthető hanganyagok

A2

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu 2 Munkafüzet – Letölthető hanganyagok

A2

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu 1 Tankönyv – Letölthető hanganyagok

A1

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu – Tankönyv 4. – Online lapozható változat

B1

Wir Neu 4 tankönyv, online lapozható változat

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu – Munkafüzet 4. – Online lapozható változat

B1

Wir Neu 4 munkafüzet, online lapozható változat

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu 1 Munkafüzet – Letölthető hanganyagok

A1

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Új

Wir neu 2 Kahoot teszt

A2

Hogyan tudja elérni a tesztek linkjét? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan eléri!

Ingyenes!

Wir neu – Tankönyv 5. online audiomelléklettel

B1

A Wir neu B1 – Tankönyv 5 változatos témáival, színes fotóival, autentikus szövegeivel, játékos feladataival, az önálló tanulás lehetőségével fenntartja a gyerekek érdeklődését és motiváltságát.

3.100 Ft 2.200 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786156079138.

Wir neu – Tankönyv 2. – Online lapozható változat

A2

Wir Neu 2 tankönyv, online lapozható változat

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu – Tankönyv 1. – Online lapozható változat

A1

Wir Neu 1 tankönyv, online lapozható változat

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Új

Wir neu 4 Kahoot teszt

B1

Hogyan tudja elérni a tesztek linkjét? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan eléri!

Ingyenes!

Wir neu – Munkafüzet 1. – Online lapozható változat

A1

Wir Neu 1 munkafüzet, online lapozható változat

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu – Munkafüzet 2. – Online lapozható változat

A2

Wir Neu 2 munkafüzet, online lapozható változat

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu – Munkafüzet 5. online audiomelléklettel

B1

A Wir neu B1 – Munkafüzet 5 változatos témáival, színes fotóival, autentikus szövegeivel, játékos feladataival, az önálló tanulás lehetőségével fenntartja a gyerekek érdeklődését és motiváltságát.

2.400 Ft 1.800 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786156079145.

Wir neu – Tanári kézikönyv 5. – Letölthető változat

B1

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu – Tankönyv 3. online audiomelléklettel

A2

A Wir neu A2 – Tankönyv 3 változatos témáival, színes fotóival, autentikus szövegeivel, játékos feladataival, az önálló tanulás lehetőségével fenntartja a gyerekek érdeklődését és motiváltságát.

3.100 Ft 2.200 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786156079091.

Wir neu 5 Tankönyv – Letölthető hanganyagok

B1

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu 5 Munkafüzet – Letölthető hanganyagok

B1

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu – Munkafüzet 3. online audiomelléklettel

A2

A Wir neu A2 – Munkafüzet 3 változatos témáival, színes fotóival, autentikus szövegeivel, játékos feladataival, az önálló tanulás lehetőségével fenntartja a gyerekek érdeklődését és motiváltságát.

2.400 Ft 1.800 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786156079107.

Wir neu – Tankönyv 5. – Online lapozható változat

B1

Wir Neu 5 tankönyv, online lapozható változat

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu – Tanári kézikönyv 3. – Letölthető változat

A2

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu 3 Tankönyv – Letölthető hanganyagok

A2

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu – Munkafüzet 5. – Online lapozható változat

B1

Wir Neu 5 munkafüzet, online lapozható változat

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir neu 3 Munkafüzet – Letölthető hanganyagok

A2

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Új

Wir neu 5 Kahoot teszt

B1

Hogyan tudja elérni a tesztek linkjét? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan eléri!

Ingyenes!

Wir neu – Tankönyv 3. – Online lapozható változat

A2

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Új

Wir neu 1 Kahoot teszt

A1

Hogyan tudja elérni a tesztek linkjét? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan eléri!

Ingyenes!

Wir neu – Munkafüzet 3. – Online lapozható változat

A2

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Új

Wir neu 3 Kahoot teszt

A2

Hogyan tudja elérni a tesztek linkjét? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan eléri!

Ingyenes!

Wir Neu 3 – Tanmenetjavaslat

A2

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Új

Wir Neu 3. Tanmenetjavaslat /Kréta rendszerbe feltölthető/

A2

A Kréta rendszerbe feltölthető tanmenet! 

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

 

Használja útmutatónkat a KRÉTA-rendszerbe való feltöltéshez:
https://klett.hu/tanmenetek-feltoltese-a-kreta-rendszerbe/

Ingyenes!

Wir Neu 1. Tanmenetjavaslat

A1

Reméljük, hogy az alábbi tanmenetjavaslattal segítjük a tanárok munkáját és megkönnyítjük a könyvre való áttérést.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Wir Neu 2. Tanmenetjavaslat

A2

Reméljük, hogy az alábbi tanmenetjavaslattal segítjük a tanárok munkáját és megkönnyítjük a könyvre való áttérést.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Új

Wir Neu 2. Tanmenetjavaslat /Kréta rendszerbe feltölthető/

A2

A Kréta rendszerbe feltölthető tanmenet! 

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

 

Használja útmutatónkat a KRÉTA-rendszerbe való feltöltéshez:
https://klett.hu/tanmenetek-feltoltese-a-kreta-rendszerbe/

Ingyenes!

Wir Neu 5 – Tanmenetjavaslat

B1

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Új

Wir Neu 5. Tanmenetjavaslat /Kréta rendszerbe feltölthető/

B1

A Kréta rendszerbe feltölthető tanmenet! 

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

 

Használja útmutatónkat a KRÉTA-rendszerbe való feltöltéshez:
https://klett.hu/tanmenetek-feltoltese-a-kreta-rendszerbe/

Ingyenes!

Wir Neu 4 – Tanmenetjavaslat

B1

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Új

Wir Neu 4. Tanmenetjavaslat /Kréta rendszerbe feltölthető/

B1

A Kréta rendszerbe feltölthető tanmenet! 

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

 

Használja útmutatónkat a KRÉTA-rendszerbe való feltöltéshez:
https://klett.hu/tanmenetek-feltoltese-a-kreta-rendszerbe/

Ingyenes!

Új

Wir Neu 1. Tanmenetjavaslat /Kréta rendszerbe feltölthető/

A1

A Kréta rendszerbe feltölthető tanmenet! 

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

 

Használja útmutatónkat a KRÉTA-rendszerbe való feltöltéshez:
https://klett.hu/tanmenetek-feltoltese-a-kreta-rendszerbe/

Ingyenes!

Wir Neu – tantervjavaslat az új NAT szerint

A1, A2, B1

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Vissza a tetejére