Hallo Anna tankönyvcsalád

Hallo Anna

A0, A1

Inspiráló, játékos tankönyvcsalád az általános iskola 1-3. évfolyamán normál tanterv szerint, vagy a német nemzetiségi nevelés-oktatásban nyelvoktató program szerint haladó kisiskolásoknak.

 

A tankönyvcsalád szerepel a 2021/2022-es tankönyvjegyzéken és választható a nemzetiségi oktatásban is.

Termékleírás

A tankönyvcsalád szerepel a 2021/2022-es tankönyvjegyzéken és választható a nemzetiségi oktatásban is.

 

Háromrészes tankönyvcsaládunk, a Hallo Anna azoknak a kisiskolásoknak készült, akik már az első tanévtől kezdve tanulják a német nyelvet. Célja, hogy a későbbi, a tantervi követelményeknek megfelelő nyelvtanulást megalapozza.

 

Az első osztályos németül tanuló gyerekek Anna és Benno történetein keresztül találkoznak először a német nyelvvel. Anna és Benno segítségével megismerkedhetnek az alapvető német szavakkal és kifejezésekkel, a német kisiskolások hétköznapjaival, a németországi élet különböző aspektusaival. Közben korosztályuknak megfelelően énekelnek, mondókáznak, játszanak, kézműveskednek, matricákkal mókáznak, játszva tanulnak. Összességében élményt kapnak, örömforrássá válik a tanulás.

 

A könyvben szereplő témák kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy azok a gyerekek számára magyarul már ismertek legyenek. Így az új nyelv elsajátításakor a már ismerős fogalomkörökre és beszédszándékokra alapozhatnak.

 

A Hallo Anna 3D ingyenesen letölthető applikáció segítségével a gyerekek alapvető utasításokat adhatnak németül kedvenc főhősüknek!

 

A tankönyvcsalád főbb jellemzői:

 

A tankönyvcsalád kiemelkedő eleme, hogy színes, magával ragadó, a kicsiknek fontos rajz- és képanyagot nyújt. Minden leckét anyanyelvi gyermekek által énekelt autentikus dalok, vicces comics-ok és humoros történetek színesítenek.

 

A képes szótár és a projektfeladatok pedig a későbbi komoly tanulást vezetik be, a gyerekek rögtön a tanulási folyamat elején megismerhetik az autonóm tanulás alapvetéseit, megszokhatják, hogy a haladásukért maguk is felelősek.

 

A sorozat első kötete, a Hallo Anna 1 nem hagyományos értelemben vett nyelvkönyv, hanem hatéveseknek szóló képes-hangos könyv. Négyoldalas bevezetővel kezdődik, amelyben a gyerekek megismerik Annát, Bennót és környezetüket: a házat, ahol Anna lakik, a pékséget, ahol a város legjobb zsemléjét árulják, az iskolát és a parkot, ahol a gyerekek játszani szoktak.

 

A bevezető szövegek hanganyaga ingyenesen letölthető a Klett Kiadó honlapjáról.

 

Az ezt követő nyolc leckében a gyerekek megismerkednek Anna és barátai életének tipikus hétköznapi helyzeteivel. A leckék után, a könyv utolsó részeként következik öt kiegészítő, országismereti lecke. Ezek a leckék számtalan autentikus szöveget, mondókát, verset és dalt tartalmaznak.

 

A Hallo Anna 1 tankönyvben előforduló játékok (Gedächtnisspiele, Bewegungsspiele, Ballspiele, Blindekuh, Stille Post, Bingo, Memory, Rätsel, Pantomime und Brettspiele) függetlenül attól, hogy először találkoznak velük a gyerekek vagy már ismerik őket, támogatják a németórán a kommunikatív helyzetek megteremését és ezáltal a természetes kommunikációt modellezik.

 

A Hallo Anna 2, illetve a Hallo Anna 3 köteteiben Anna, Benno és barátaik tovább kísérik a gyerekeket a német tanulás útján. Segítségükkel egyre több információt kapnak arról, milyen is az élet az iskolában és az iskolán kívül a német nyelvterületen. Mindkét kötet végén, a tanév lezárásaként egy színdarab található. A gyerekek ezzel be is mutathatják, elő is adhatják, mit értek el eddig, mit tudnak már németül!

 

 

A Hallo Anna című tankönyvcsalád megfelel a Nat alapján szabad órakeret terhére megvalósítható választható tantárgy – 1., 2. és 3. évfolyamon (korábbi Világ-Nyelv program) előírásainak.

 

Megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet német nemzetiségi nevelés-oktatás keretantervei (kerettanterv 10. melléklet 10.5) német nyelv és irodalom tantárgy nyelvoktató és kiegészítő nemzetiségi oktatáshoz 1-4 évfolyamon kerettanterv előírásainak.

 

Egyúttal ugyancsak megfelel a 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló rendelet és az ahhoz kapcsolódó kerettantervek előírásainak.

 

További információk

Nyelv

Német

Termékcsoport

Tankönyvcsalád

Sorozat

Hallo Anna

Nyelvi Szint

A0, A1

Kiadás éve

2014

Koncepció

A Hallo Anna tankönyvcsalád
Koncepció
Új, háromrészes tankönyvcsaládunk olyan kisiskolás gyermekek számára készült, akik még nem tudnak, illetve éppen most tanulnak magyarul írni-olvasni.
A korai nyelvtanulás célja a későbbi, a tantervi követelményeknek megfelelő nyelvtanulást előkészíteni, ahhoz egy jó alapot adni. A 4. évfolyam számára meghatározott továbbhaladási feltételek könnyebben teljesíthetők, akár túl is haladhatók, ha a kisiskolások már az első tanévtől kezdve tanulják a német nyelvet. A cél ennél a korosztálynál természetesen nem a követelmények előrehozott teljesítése, hanem a készségfejlesztés és a témakörök első feldolgozása, ami a későbbi tanulási folyamat során majd koncentrikusan bővül. Ehhez nyújt segítséget a Hallo Anna tankönyvcsalád.

 

A Hallo Anna egy modern szemléletű nyelvkönyvcsalád kisiskolásoknak. Középpontjában a készségfejlesztés áll. Koncepciójának alapvető eleme, hogy az első kötet csak a beszéd- és a hallás utáni értés készségre koncentrál, írás- és olvasáskészséget még egyáltalán nem fejleszt. Vannak ugyan már az első kötetben is összefüggő német nyelvű szövegek, ám ezek célja, hogy segítsenek a gyerekeknek beleélni magukat a történetbe és identifikálódni a főszereplőkkel, illetve, hogy megteremtsék az idegen nyelvi környezetet. Ezeket a szövegeket a gyerekek a CD-ről, illetve a tanártól is többször hallják. Elolvasniuk semmiképpen nem kell. Hogy az olvasással meg se próbálkozzanak, ezek a szövegek a tankönyvben egészen halványszürke színűek.

 

Az írás-olvasás csak a második kötetben kezdődik és itt is csak nagyon fokozatosan, játékosan, nem megterhelően. A leckéket bevezető szövegek még mindig halványszürke színűek, ezzel továbbra is azt jelezzük, hogy ezek nem „Lesetext”-ek. Igazi olvasáskészség fejlesztő feladatokkal csak a harmadik kötetben találkoznak a gyerekek.

 

A Hallo Anna koncepciójának másik fontos eleme, hogy a tanár – lehetőség szerint – csak németül beszél a gyerekekkel, akik egyre inkább megszokják a nyelvet és egyre könnyebben megértik a szövegek által bemutatott hétköznapi helyzetet, történést. A megértés nem fog problémát jelenteni számukra, mivel a tananyag általuk ismert tartalmakra épül, a világról már kialakult ismereteik alapján értelmezik a tanártól, illetve a CD-ről hallottakat. Ezen kívül a tanár is segíti a megértést a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel és a már megtanult tananyag felhasználásával. Így válik az ismeretlen német szöveg a gyerekek számára egyre inkább érthetővé.

 

A Hallo Anna játékos jellegénél fogva megfelel a kisiskolások igényeinek: mozgás, játék, felfedezés. Témái felkeltik és fejlesztik a gyerekek kognitív kíváncsiságát. A rengeteg vidám, kedves illusztráció és fotó megszólítja a gyerekek fantáziáját, ezek is segítik a helyzetek, történések megértését és bátorítják a gyerekeket arra, hogy a látottakat-hallottakat – akár magyarul is – kommentálják.

 

 

A tankönyv

 

A Hallo Anna tankönyv nem egy hagyományos értelemben vett nyelvkönyv, hanem egy kisiskolásoknak szóló képes-hangos könyv. Főszereplője a szintén hatéves Anna, aki egy német városban lakik szüleivel és testvéreivel. Első osztályos, akárcsak azok a gyerekek, akik a könyvből tanulnak. Nyitott, érdeklődő, szeret tanulni. Barátja és osztálytársa a minden lében kanál kis Benno, aki révén a két gyerek számos vicces és vidám helyzetbe kerül.

Az kisiskolás némettanulók Anna és Benno történetein keresztül találkoznak először a német nyelvvel. Anna és Benno segítségével megismerkednek az alapvető német szavakkal és kifejezésekkel, a német kisiskolások hétköznapjaival, a németországi élet különböző aspektusaival. Közben énekelnek, mondókáznak, játszanak, játszva tanulnak.

 

Mindhárom kötet tankönyve nyolc leckéből áll. A leckék előtt található egy négyoldalas bevezető lecke, amelyekben a gyerekek megismerik Annát, Bennót és környezetüket: a házat, ahol Anna lakik, a pékséget, ahol a város legjobb zsemléjét árulják, az iskolát és a parkot, ahol a gyerekek játszani szoktak. Ezek a bevezető oldalak arra hivatottak, hogy megismertessék a gyerekekkel a tankönyv helyszíneit és szereplőit és segítsenek nekik beleélni magukat a német valóságba és az ismeretlen világba.

 

Az ezt követő nyolc leckében a gyerekek megismerkednek Anna és barátai életének tipikus hétköznapi helyzeteivel. A témák kiválasztásának fő szempontja volt, hogy azok a gyerekek számára magyarul már ismertek legyenek. Így az új nyelv elsajátításakor a már ismerős fogalomkörökre és beszédszándékokra alapozhatnak, ezáltal biztosan nem érzik a némettanulást megterhelőnek.

 

A leckék után, a könyv utolsó részeként következik öt kiegészítő, országismereti lecke. Ezek a leckék autentikus szövegeket tartalmaznak: mondókákat, verseket és dalokat.

 

A tankönyv utolsó oldalán pedig a gyerekek összegyűjtve, illusztrálva láthatják azokat a kifejezéseket és szólásokat, amelyeket a tanár vagy a gyerekek a leggyakrabban használnak a németórán: Deutsch im Unterricht.

 

A tankönyvekben előforduló játékok (Gedächtnisspiele, Bewegungsspiele, Ballspiele, Blindekuh, Stille Post, Bingo, Memory, Rätsel, Pantomime und Brettspiele) függetlenül attól, hogy először találkoznak velük a gyerekek vagy már ismerik őket, segítenek a németórán a kommunikatív helyzetek létrehozásában és ezáltal a természetes kommunikáció előidézésében.

 

 

A tankönyv leckéinek felépítése

 

Minden lecke nyolc oldalból áll. Az első két oldalon a gyerekek megismerik az új szituációt. Itt kerül bevezetésre a szókincs és az új nyelvi struktúra. Mindig egy kommunikatív példa szemlélteti az adott helyzetet és itt történik a helyes kiejtés bemutatása is. A vidám, színes, a gyerekkönyvekből ismerős képek és kollázsok felkeltik a gyerekek érdeklődését, megkönnyítik az új téma megismerését és segítik a gyerekeket a tanulásban. A képekkel remekül lehet dolgozni is, alkalmasak a jelenetek begyakorlására, rekonstruálására, elmesélésére, eljátszására stb.

 

A következő két oldal az ún. két „játékoldal”. Itt a gyerekek játékos módon gyakorolják az előzőleg bevezetett szavakat és nyelvi szerkezeteket. Ezek a játékok összekapcsolják a verbális és non-verbális kommunikációs formákat, fejlesztik a gyerekek képzelőerejét és kreativitását, motiválóak és pozitív atmoszférát teremtenek. Ráadásul a játék során a gyerekek megtanulnak kortársaikkal együtt dolgozni.

 

A leckék harmadik dupla oldalán találhatóak mindig a hallás utáni értést fejlesztő feladatok.

A hallott szövegek mindig valamilyen kis szituációk Anna életéből. Ahogy a gyerekek haladnak a könyvben, úgy válik egyre teljesebbé Anna portréja. Mivel Anna szeret énekelni, minden leckében van legalább egy dal, néhányban még egy rap is. Minden dal jó kiejtés-, intonációs- és ritmusgyakorlat, de mindegyikhez kapcsolódik valamilyen mimikai, gesztikai és/vagy mozgásos feladat is.

 

Az utolsó két oldal mindig az ún. „vicces oldal”. Ezeknek az oldalaknak az a célja, hogy megnevettesse a gyerekeket, vidám hangulatot teremtsen az órán és motiválja őket a német nyelv tanulására. Itt valamilyen vidám kontextusba ágyazva még egyszer megjelenik az új anyag, ezáltal a gyerekek a már megismert és begyakorolt nyelvi eszközök további alkalmazási lehetőségeit is megismerik.

 

 

A munkafüzet

 

A Hallo Anna mindhárom kötetének munkafüzete nyolc, a tankönyvhöz szervesen kapcsolódó leckéből áll.

 

A munkafüzet része mindig egy színes melléklet, amely a barkácsoláshoz szükséges kivágható anyagokat és a matricákat tartalmazza.

 

 

A munkafüzet leckéinek felépítése

 

A munkafüzet minden leckéje három részből áll. Az első rész a gyakorló rész. Itt történik a tankönyvben megismert új tartalmak begyakorlása és ismétlése. A gyakorlatok a legegyszerűbb, a kisiskolások által is ismert és könnyen elvégezhető feladattípusokat tartalmaznak: Ergänzungs-, Zuordnungs-, Such- und Unterscheidungsübungen.

 

A Hallo Anna munkafüzet leckéinek különleges része a „trükkös oldal”. Ez az oldal mindig valamilyen érmével, tojással, iskolai eszközzel elvégezhető bűvész trükköt tartalmaz. Ezek a trükkök különösebb gyakorlást vagy előkészületet nem igényelnek. A trükkök bemutatásával gyerekek jól szórakoznak és önbizalmuk is nő. Minden trükkhöz tartozik egy kis német nyelvű varázsige is, amit a gyerekek a trükk bemutatása közben végig ismételgetnek.

 

A munkafüzet-leckék utolsó dupla oldalának címe: Das kann ich! Ez a rész fontos lépés az önálló tanulás felé. A gyerekek itt maguk tesztelhetik, mennyire sajátították el a leckében tanultakat. De a leglényegesebb ebben a részben, hogy ezt az oldalt a gyerekek otthon a szüleikkel együtt töltik ki. Ezáltal erősödik a tanár-szülő-gyerek együttműködés.

 

A tankönyvcsalád részei

 

  • tankönyv (Lehrbuch),
  • munkafüzet (Arbeitsbuch),
  • ingyenesen letölthető hanganyag, amely a tankönyv és a munkafüzet hallás utáni megértést fejlesztő szövegeit és a dalokat tartalmazza,
  • ingyenesen letölthető tanári kézikönyv (Lehrerhandreichungen), amely bemutatja a tankönyvcsalád koncepcióját és a részletes óravázlatok mellett tartalmazza a hallás utáni megértést fejlesztő szövegek transzkripcióját és megoldásait, valamint a fejezetek anyagaihoz készült, a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő további feladatlapokat.

Hallo Anna 3D

Augmented reality = Kiterjesztett valóság 

A Hallo Anna 3D-s applikáció a Hallo Anna tankönyvcsaládhoz készült alkalmazás, mellyel a gyermekek virtuálisan életre kelthetik Annát és Bennót, a tankönyv főszereplőit.

 

A vidám rajzfigurák segítenek gyermekének a németórán elhangzó utasítások gyakorlásában.

 


Hallo Anna tankönyvcsalád

 annaline

A Hallo Anna tankönyvcsalád Klett Kiadó olyan kisiskolás gyermekek számára készült kiadványa, akik már az első tanévtől kezdve tanulják a német nyelvet. Célja, hogy a későbbi, a tantervi követelményeknek megfelelő nyelvtanulást előkészítse, ahhoz egy jó alapot adjon.


Az applikáció

  • A “Hallo Anna- Augmented reality” alkalmazás keretprogramja ingyenes 
  • Ahhoz, hogy használható legyen tableten vagy mobiltelefonon; az alkalmazást telepíteni kell a készülékre.
  • A különböző operációs rendszerekhez különböző alkalmazások állnak rendelkezésre.
  • Egyszerűen ki kell választani az operációs rendszernek megfelelő alkalmazást, majd le kell tölteni az eszközre ingyenesen:

Az alábbi linkek közül a megfelelőre kattintva kell kiválasztani és letölteni

az eszköznek és operációs rendszernek megfelelő alkalmazást!

mobile_logos                           mobile_logos másolata

A bejelentkezéshez és letöltéshez WiFi kapcsolat vagy más internetelérés is használható!


 tabletmobile

Hogyan használja?

– Első lépések –

A Hallo Anna 3D alkalmazás segítségével virtuálisan életre kelthető a tankönyv főszereplői,

Anna és Bennó. Nyissa meg a letöltött applikációt, majd:

 

Irányítsa az eszköz kameráját a tankönyv borítójára!

 Az alkalmazás érzékeli ezt és megjeleníti Anna vagy Benno háromdimenziós képét a tankönyvön. Az eszköz, illetve a tankönyv mozgatásával, forgatásával ők is mozognak, forognak. Fontos, hogy a kamera érzékelje a borítót.

keszulekkk


– A szereplők kiválasztása –

Válassza ki, hogy melyik szereplő hajtsa végre az utasítást! Ha meg szeretné változtatni a figurát, kattintson a jobb felső sarokban lévő Menü ikonra és menjen a Szereplőválasztás ponthoz!

 

kivalasztas

– A szereplők mozgatása –

A képernyő bal oldalán megjelenő gombokkal utasítások adhatóak a két szereplőnek, Annának vagy Bennónak.


– Képkészítés és megosztás –

szerks2

A képernyő bal alsó sarkában lévő fényképezőgép ikonra kattintva képeket készíthetünk Annáról és Bennóról, és rögtön meg is oszthatjuk barátainkkal a közösségi médiában.

 

FACEBOOK


– Virtuális valóság –

Ebben az üzemmódban a főszereplők a tankönyv borítójának beolvasása nélkül is megjeleníthetőek, és virtuálisan életre kelthetőek.

 

– Utasítások- 

Állj fel!

Ülj le!

Nyisd ki a könyvet!

Csukd be a könyvet!

 

Nézze meg videónkat!


Németül…,  Annával és Benóval,… 3D-ben is!

Mintaoldalak

Tankönyvek

 

Hallo Anna 1 Tankönyv

 

 

Hallo Anna 2 Tankönyv

 

 

Hallo Anna 3 Tankönyv

 

 

Munkafüzetek

 

Hallo Anna 1 Munkafüzet

 

 

Hallo Anna 2 Munkafüzet

 

 

Hallo Anna 3 Munkafüzet

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék

HALLO ANNA 1 Tankönyv Tartalom
HALLO ANNA 1 Tankönyv Tartalom
ANNA1_tankonyv_tartalom.pdf
43.4 KiB
1160 Downloads
Details
HALLO ANNA 1 Munkafüzet Tartalom
HALLO ANNA 1 Munkafüzet Tartalom
ANNA1_munkafuzet_tartalom.pdf
41.1 KiB
320 Downloads
Details
HALLO ANNA 2 Tankönyv Tartalom
HALLO ANNA 2 Tankönyv Tartalom
hallo_anna2_tartalom.pdf
190.1 KiB
488 Downloads
Details
HALLO ANNA 2 Munkafüzet Tartalom
HALLO ANNA 2 Munkafüzet Tartalom
hallo_anna2_mf_tartalom.pdf
176.3 KiB
342 Downloads
Details
HALLO ANNA 3 Tankönyv Tartalom
HALLO ANNA 3 Tankönyv Tartalom
hallo_anna3_tartalom.pdf
175.5 KiB
417 Downloads
Details
HALLO ANNA 3 Munkafüzet Tartalom
HALLO ANNA 3 Munkafüzet Tartalom
hallo_anna3_mf_tartalom.pdf
172.2 KiB
315 Downloads
Details

Termékek A0 A1 Kattintson az Önt érdeklő nyelvi szintre a további kiadványokhoz.

Hallo Anna 1 Tankönyv

Hallo Anna 1 Tankönyv online audiomelléklettel

A0

A Hallo Anna 1 nem egy hagyományos értelemben vett nyelvkönyv, hanem egy hatéveseknek szóló képes-hangos könyv.

2.330 Ft 2.100 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786155258381.
Hallo Anna 2 Tankönyv

Hallo Anna 2 Tankönyv online audiomelléklettel

A1

A tankönyvcsalád második és harmadik részében folytatódnak Anna és osztálytársai kalandjai. A tanítás-tanulás célja ezekben a kötetekben is elsősorban az, hogy kedvet ébresszünk a gyerekekben a német nyelv tanulásához és előkészítsük a későbbi „komoly nyelvtanulást.

2.330 Ft 2.100 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786155258244.
Hallo Anna 1 Munkafüzet

Hallo Anna 1 Munkafüzet online audiomelléklettel

A0

A Hallo Anna 1 munkafüzetben található leckék szervesen kapcsolódnak a tankönyv leckéihez.

2.100 Ft 1.800 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786155258374.
Hallo Anna 2 Munkafüzet

Hallo Anna 2 Munkafüzet online audiomelléklettel

A1

A tankönyvcsalád második részében folytatódnak Anna és osztálytársai kalandjai. A tanítás-tanulás célja ezekben a kötetekben is elsősorban az, hogy kedvet ébresszünk a gyerekekben a német nyelv tanulásához és előkészítsük a későbbi „komoly nyelvtanulást.

2.100 Ft 1.800 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786155258268.

Hallo Anna Neu 1 interaktív online gyakorlófeladatok

A0

A játékos gyakorlófeladatok a Hallo Anna tankönyvcsalád kiegészítéseként is használhatóak.

 

1 éves hozzáférést biztosítunk

 

Bankkártyás fizetést, vagy utalást követően 1-3 munkanapon küldjük el Önnek a belépéshez szükséges kódot!

3.058 Ft 2.750 Ft

Hallo Anna Neu 2 interaktív online gyakorlófeladatok

A1

A játékos gyakorlófeladatok a Hallo Anna tankönyvcsalád kiegészítéseként is használhatóak.

 

1 éves hozzáférést biztosítunk

 

Bankkártyás fizetést, vagy utalást követően 1-3 munkanapon küldjük el Önnek a belépéshez szükséges kódot!

3.058 Ft 2.750 Ft

Hallo Anna – Filme und Spiele Handbuch mit DVD

A0, A1

Játékgyűjtemény + DVD

Részlet a DVD-ből >>

11.305 Ft 10.175 Ft

Cikkszám: 9788380634459.

Hallo Anna Filme und Spiele – DVD

A0, A1

7.510 Ft 6.759 Ft

Cikkszám: 9788380635258.

Hallo Anna Neu Motivationsticker

A0, A1

912 matrica a gyerekek motiválásához

4.580 Ft 4.122 Ft

Cikkszám: 9788381652520.

Hallo Anna – Anna kesztyűbáb

A0, A1

5.205 Ft 4.685 Ft

Cikkszám: 2014290112723.

Hallo Anna – Benno kesztyűbáb

A0, A1

5.205 Ft 4.685 Ft

Cikkszám: 2014290112730.

Hallo Anna Neu 1 Lehrerhandbuch mit Bildkarten und Kopiervorlagen

A0, A1

Tanári kézikönyv képkártyákkal + CD-ROM fénymásolható sablonokkal

6.800 Ft 6.122 Ft

Cikkszám: 9783126760621.

Hallo Anna neu 1. Wortkarten

A0, A1

64 db színes szókártya

4.220 Ft 3.798 Ft

Cikkszám: 9788381651462.
Hallo Anna 2 – Tanári kézikönyv

Hallo Anna 2 – Tanári kézikönyv

A1

Ingyenesen letölthető tanári kézikönyv. A tanári kézikönyv hatékonyan támogatja a tanárok munkáját: rengeteg segítséget tartalmaz munkájuk megfelelő tervezéséhez, kivitelezéséhez és értékeléséhez.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 1 Munkafüzet

Hallo Anna 1 Tanári kézikönyv

A0

Ingyenesen letölthető tanári kézikönyv. A tanári kézikönyv hatékonyan támogatja a tanárok munkáját: rengeteg segítséget tartalmaz munkájuk megfelelő tervezéséhez, kivitelezéséhez és értékeléséhez.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 1 - 2. CD hanganyag

Hallo Anna 1 – 2. CD hanganyag

A0

A Hallo Anna 1 Tankönyvöz és Munkafüzethez tartozó hanganyagok 2. CD-je.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 1 - 1. CD hanganyag

Hallo Anna 1 – 1. CD hanganyag

A0

A Hallo Anna 1 Tankönyvöz és Munkafüzethez tartozó hanganyagok 1. CD-je.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 3 Lehrerhandbuch mit Bildkarten und Kopiervorlagen

A1

Tanári kézikönyv képkártyákkal + CD-ROM fénymásolható sablonokkal

6.800 Ft 5.122 Ft

Cikkszám: 9788377155417.
Hallo Anna 1 Tankönyv - online lapozható verzió

Hallo Anna 1 Tankönyv – online lapozható verzió

A0

A Hallo Anna 1 tankönyv online lapozható verziója, lejátszható hanganyagokkal. Vetítse ki, lapozza, és játssza le a hanganyagokat diákjainak! Tegye dinamikusabbá, szórakoztatóbbá óráit.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna – tantervjavaslat az új NAT szerint

A0, A1

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 3 Tankönyv

Hallo Anna 3 Tankönyv online audiomelléklettel

A1

A tankönyvcsalád harmadik részében folytatódnak Anna és osztálytársai kalandjai. A tanítás-tanulás célja ezekben a kötetekben is elsősorban az, hogy kedvet ébresszünk a gyerekekben a német nyelv tanulásához és előkészítsük a későbbi komoly nyelvtanulást.

2.330 Ft 2.100 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786155127847.
Hallo Anna 1 Munkafüzet - online lapozható verzió

Hallo Anna 1 Munkafüzet – online lapozható verzió

A0

A Hallo Anna 1 munkafüzet online lapozható verziója, lejátszható hanganyagokkal. Vetítse ki, lapozza, és játssza le a hanganyagokat diákjainak! Tegye dinamikusabbá, szórakoztatóbbá óráit.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 2 Tankönyv - online lapozható verzió

Hallo Anna 2 Tankönyv – online lapozható verzió

A1

A Hallo Anna 2 tankönyv online lapozható verziója, lejátszható hanganyagokkal. Vetítse ki, lapozza, és játssza le a hanganyagokat diákjainak! Tegye dinamikusabbá, szórakoztatóbbá óráit.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 1 tanmenetjavaslat

Hallo Anna 1 tanmenetjavaslat

A0

Reméljük, hogy az alábbi tanmenetjavaslattal segítjük a tanárok munkáját és megkönnyítjük az új könyvre való áttérést.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 3 Munkafüzet

Hallo Anna 3 Munkafüzet online audiomelléklettel

A1

A tankönyvcsalád harmadik részében folytatódnak Anna és osztálytársai kalandjai. A tanítás-tanulás célja ezekben a kötetekben is elsősorban az, hogy kedvet ébresszünk a gyerekekben a német nyelv tanulásához és előkészítsük a későbbi komoly nyelvtanulást.

2.100 Ft 1.800 Ft - Tankönyvi ár!

Cikkszám: 9786155127588.
Hallo Anna 2 Munkafüzet - online lapozható verzió

Hallo Anna 2 Munkafüzet – online lapozható verzió

A1

A Hallo Anna 2 munkafüzet online lapozható verziója, lejátszható hanganyagokkal. Vetítse ki, lapozza, és játssza le a hanganyagokat diákjainak! Tegye dinamikusabbá, szórakoztatóbbá óráit.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és fizetés gomb lenyomása után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot.

Ingyenes!

Hallo Anna 2 tanmenetjavaslat

Hallo Anna 2 tanmenetjavaslat

A1

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 2 - 1. Teszt

Hallo Anna 2 – 1. Teszt

A1

A Hallo Anna 2. kötetéhez tartozó letölthető 1. teszt.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 2 - 2. Teszt

Hallo Anna 2 – 2. Teszt

A1

A Hallo Anna 2. kötetéhez tartozó letölthető 2. teszt.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 2 - Fénymásolható feladatok

Hallo Anna 2 – Fénymásolható feladatok

A1

A Hallo Anna 2. kötetéhez tartozó, letölthető és fénymásolható feladatlap.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 2 - 1. CD hanganyag

Hallo Anna 2 – 1. CD hanganyag

A1

A Hallo Anna 2 Tankönyvöz és Munkafüzethez tartozó hanganyagok 1. CD-je.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

 

Ingyenes!

Hallo Anna 2 - 2. CD hanganyag

Hallo Anna 2 – 2. CD hanganyag

A1

A Hallo Anna 2 Tankönyvöz és Munkafüzethez tartozó hanganyagok 2. CD-je.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 3 – Tanári kézikönyv

Hallo Anna 3 – Tanári kézikönyv

A1

Ingyenesen letölthető tanári kézikönyv. A tanári kézikönyv hatékonyan támogatja a tanárok munkáját: rengeteg segítséget tartalmaz munkájuk megfelelő tervezéséhez, kivitelezéséhez és értékeléséhez.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 3 Tankönyv - online lapozható verzió

Hallo Anna 3 Tankönyv – online lapozható verzió

A1

A Hallo Anna 3 tankönyv online lapozható verziója, lejátszható hanganyagokkal. Vetítse ki, lapozza, és játssza le a hanganyagokat diákjainak! Tegye dinamikusabbá, szórakoztatóbbá óráit.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 3 Munkafüzet - online lapozható verzió

Hallo Anna 3 Munkafüzet – online lapozható verzió

A1

A Hallo Anna 3 munkafüzet online lapozható verziója, lejátszható hanganyagokkal. Vetítse ki, lapozza, és játssza le a hanganyagokat diákjainak! Tegye dinamikusabbá, szórakoztatóbbá óráit.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 3 - 1. CD hanganyag

Hallo Anna 3 – 1. CD hanganyag

A1

A Hallo Anna 3 Tankönyvöz és Munkafüzethez tartozó hanganyagok 1. CD-je.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 3 - 2. CD hanganyag

Hallo Anna 3 – 2. CD hanganyag

A1

A Hallo Anna 3 Tankönyvöz és Munkafüzethez tartozó hanganyagok 2. CD-je.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 2 tanmenetjavaslat

Hallo Anna 3 tanmenetjavaslat

A1

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 3 - 1. Teszt

Hallo Anna 3 – 1. Teszt

A1

A Hallo Anna 3. kötetéhez tartozó letölthető 1. teszt.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 3 - 2. Teszt

Hallo Anna 3 – 2. Teszt

A1

A Hallo Anna 3. kötetéhez tartozó letölthető 2. teszt

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Hallo Anna 3 - Fénymásolható feladatok

Hallo Anna 3 – Fénymásolható feladatok

A1

A Hallo Anna 3. kötetéhez tartozó, letölthető és fénymásolható feladatlap.

 

Hogyan tudja letölteni az ingyenes anyagot? A kosárba helyezés, illetve a rendelés véglegesítése és “fizetés” után, a rendelést visszaigazoló e-mailben találja a linket, ahonnan letöltheti az anyagot!

Ingyenes!

Vissza a tetejére