Green English

Green English

B2

Termékleírás

Angol környezetismeret általános iskolásoknak

 

A Green English elsősorban a környezet szeretetére és környezettudatos magatartásra ösztönöz. A szabadban és az osztályteremben végezhető feladatok olyan témákat járnak körül, mint az újrahasznosítás, a levegőszennyezés, az energiatakarékos életmód, a növények és a rovarok.

 

 

A könyvcsalád tartalma:

Worksheets A set
Worksheets B set
Teacher’s Guide + Audio CD

A könyvcsalád leírása:

 

  • Komplex tananyag, amely segít a természettudományos gondolkodásmód megalapozásában.
  • Témáival kapcsolódik más műveltségi területekhez: rendszerezés-matematika, technika, angol.
  • Színes, könnyen kiemelhető feladatlapok rajzokkal és eredeti képekkel.
  • A tanári kézikönyv részletes óratervet, kiegészítőket, fénymásolható, valamint kivágható és színezhető oldalakat tartalmaz.

 

Koncepció:

A NAT legfontosabb céljaként kitűzött személyiségfejlesztő oktatás, a tanulók ön-és világszemléletének folyamatos formálása, a környezettudatos magatartás kialakítása, a megismerési képességek fejlesztése, az eredményes tanulási technikák elsajátítása mind hangsúlyozottan jelennek meg a könyvben, illetve a témák javasolt feldolgozásánál.

Fejleszti:

  • a megismerési képességet (amellyel megalapozza a később tanulandó természettudományos tantárgyak tanulását): megismertet elemi fokon a kutatási módszerekkel, ösztönöz az önálló vizsgálódásra.
  • a gondolkodást: a feladatokon keresztül a tanulók megfigyelnek, analizálnak, szintetizálnak, kiegészítenek, válogatnak, rendszereznek, csoportosítanak, ítéletet mondanak, következtetnek.
  • az együttműködési képességet differenciált tanulási helyzeteken keresztül (csoportmunka, pármunka).
  • az önismeretet. A tanuló egész személyiségét mozgósítja a természet megismerése céljából.
  • a felelősségérzetet. Környezettudatos magatartásra ösztönöz azáltal, hogy a természet- társadalom problémáival foglalkozó témákat is taglal, ezek elemzésére, megoldására, vagy a megoldásban való részvételre ösztönöz.

További információk

Nyelv

Angol

Termékcsoport

Tankönyvcsalád

Sorozat

Green English

Nyelvi Szint

B2

Kiadás éve

2006