“A ritmusgyakorlatok először megleptek, de többszöri meghallgatás után meggyőztek” – Előadóink véleménye a DaF leicht tankönyvcsaládról 5. rész – Bazsóné Dr. Sőrés Marianna

Több évtizedes nyelvtanári tapasztalattal mindig nagy érdeklődéssel vesz az ember a kezébe egy új nyelvkönyvet. Egy jó tankönyv hihetetlenül megkönnyíti a tanár munkáját. Ezért is lapoztam érdeklődve a DaF leicht tankönyvcsaládot.

 

 

Azt mondhatjuk, hogy az utóbbi időben megtalálhatóak a piacon jó nyelvkönyvek, hanganyaggal, tanári kézikönyvvel. A mai tanulók elvárásait, tanulási szokásait ismerve a nyelvkönyvek sok szempontnak kell, hogy megfeleljenek: legyenek érdekesek, színesek, informatívak, kreatívak, de azért az alapvető tudásanyag készen is hozzáférhető legyen. Fontos, hogy a tanuló egyedül is tudjon gyakorolni, legyen a megoldás ellenőrizhető. Az elvárás nagy, a nyelvkönyvek csak részben tudnak a magas elvárásoknak megfelelni. Az új DaF leicht tankönyvcsalád sok újdonsággal járul hozzá a nyelvtanulók eredményes munkájához.

 

 

Elsőként a nyelvtani ismeretek jól rendszerezett, szemléletes átadását emelném ki. A vizuális klippek lehetővé teszik a száraz nyelvtan játékos megértését, elsajátítását, különböző munkaformákban való feldolgozását. Ez nagyon fontos, mert sok tanulót épp a német nyelv/tan nehézsége tart vissza a nyelv tanulásától (vagy egyáltalán a német nyelv választásától). A játékos, vizuális forma minden képességű tanulónak sikerélményt nyújt.

 

 

Nagyon tetszenek a videofilmek. Sok nyelvtanuló egyáltalán nem jut el a német nyelvű országokba, a tankönyv feladata, hogy megismertesse őket az adott országgal.  A nyelvtanulás minden szakaszában élmény betekinteni a német nyelvű országok életébe, megismerni családokat és szinte észrevétlenül fejleszthetik a hallás utáni értés képességét. Nagyszerű, hogy a filmek telefonos applikáción keresztül is elérhetőek. Nagyon valószínű, hogy így részei lesznek a tanulók mindennapjainak, szívesen fogják őket nézni.

 

 

A ritmusgyakorlatok először megleptek, de többszöri meghallgatás után meggyőztek. Nagyon szuggesztívek és az anyanyelv mondókákon, ritmusos verseken való elsajátításának folyamatát imitálják. Az előadáson megjelent kollégák nagy érdeklődést mutattak a tankönyvcsalád iránt és nekem is az a véleményem, hogy egy hagyományokon alapuló, mégis újszerű és korszerű tankönyvet ismerhettünk meg. Minden nyelvtanárnak jó szívvel ajánlom!