A gyakorlás és a mérés viszonya a nyelvi felkészülésben

 

A nyelvi készségek bármely szintű fejlesztésében, a nyelvvizsga-felkészülésben és –felkészítésben is alapvető fontosságú, hogy miként viszonyul és hogyan fejleszti, támogatja egymást a gyakorló –, valamint a tesztelő/mérő tanulási fázis. Arányuk és pozíciójuk ugyanis kulcsfontosságú a tanulási folyamatban!


Noha a diákok többsége megmérettetési helyzetben izgul, szorong, adott esetben alulteljesít, kétségtelen, hogy a teljesítmény, a megszerzett tudás mérésére szükség van! Hiszen képet kell kapnunk időről időre arról, hol tartunk, az adott pillanatban milyen mélységben tudjuk, ismerjük az adott tananyagot. Nagyon sokat nyerhetünk abból, ha a kijavított és a hibáinkat feltáró tesztekből megértjük, mi az, ami stabilan a miénk már, amit tudunk, készségszinten értünk. De a tükörre szükségünk van ezzel párhuzamban annak feltérképezésében is, hogy hol kell még erősödnünk, gyakorolnunk.

 

Miért jó a teszt? A teszt átlátható, strukturált, célirányosan és gyorsan mér, megbízható képet fest. Megfelelő módszertani rálátással, a feladattípusok lényegének megértésével korrekten és stabilan fel lehet rá készülni.

 

Ezen a ponton érkeztünk el a legfontosabb tényhez: tudnunk kell, hogy a felkészülés íve, folyamata tiszteletet kíván! A tanulásnak, megértésnek, meg kell adni a megfelelő időt és ráhangolódott elmélyülést! Különösen fontos ez a nyelvtanulásnál, hiszen egy másik logikai rendszer, kultúra és képi-metaforikus gondolkodás megértéséért dolgozunk! Az egymásra épülő lépcsők: megérteni – tanulni – gyakorolni nem átugorhatók.

 

Francia készségfejlesztők

Spanyol készségfejlesztők

Olasz készségfejlesztők

 

Az alapvető nyelvi készségek (írás, beszéd, írott és hallott szöveg értése) természetesen komplex egységet alkotnak. Gyakorlásban és tesztelésben azonban tréningezhetjük kiemelt hangsúllyal, típusfeladatokkal külön-külön is mindegyiküket. Fontos, hogy megfelelő útmutatást, értő terelgetést, színvonalas és a tudásunknak megfelelően összeállított gyakorló- avagy tesztsort kapjunk.

 

Ismerje meg francia és spanyol vizsgafelkészítő kiadványainkat is!