2020/2021. tanév rendje

 

 

 

A 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd).

 

 • Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap
  a) középfokú iskolákban 2021. április 30.,
  b) a két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2021. május 31.
 • A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket, az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).
 • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).
 • Az általános iskolai beiratkozás időpontja: 2021. április 15–16.

 

Lehetséges témahetek időpontjai:

 • „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között,
 • Digitális Témahét 2021. március 22–26. között,
 • Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között,
 • Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja).

 

Kompetenciamérés – szokás szerint májusban

A méréseket, értékeléseket a 2020/2021. tanévben az iskolák 2021. május 26-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez, értékeléshez szükséges adatokat az iskolák a Hivatal részére 2020. november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

 

Nyelvi mérés – májusban

A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában az iskola pedagógusai 2021. május 12-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. 2020. május 19. – az idegen nyelvi mérés időpontja.

 

Intézményi ellenőrzések időszaka

2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumentálását.

Érettségik időpontja:

Írásbeli érettségik időpontja:

ABC
Emelt szintű írásbeli érettségi vizsgaKözépszintű érettségi írásbeli vizsgaIdőpont
magyar nyelv és irodalommagyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv2021. május 3., 9.00
matematikamatematika2021. május 4., 9.00
történelemtörténelem2021. május 5., 9.00
angol nyelvangol nyelv2021. május 6., 9.00
német nyelvnémet nyelv2021. május 7., 9.00
nemzetiségi nyelv és irodalomnemzetiségi nyelv és irodalom2021. május 10., 8.00
kémiakémia2021. május 11., 8.00
földrajzföldrajz2021. május 11., 14.00
ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyakágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak 2021. május 12., 8.00
2021. május 12., 8.00
biológiabiológia2021. május 13., 8.00
társadalomismeret2021. május 13., 14.00
informatika2021. május 14., 8.00
ének-zene, belügyi rendészeti ismeretekének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek2021. május 14., 14.00
informatika2021. május 17., 8.00
latin nyelv, héber nyelvlatin nyelv, héber nyelv2021. május 17., 14.00
fizikafizika2021. május 18., 8.00
vizuális kultúravizuális kultúra2021. május 18., 14.00
francia nyelvfrancia nyelv2021. május 19., 8.00
filozófia2021. május 19., 14.00
spanyol nyelvspanyol nyelv2021. május 20., 8.00
mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma2021. május 20., 14.00
orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvekorosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek2021. május 21., 8.00
gazdasági ismeretek, katonai alapismeretekkatonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia2021. május 21., 14.00
olasz nyelvolasz nyelv2021. május 25., 8.00

 

Szóbeli érettségik időpontja:

ABC
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgaKözépszintű szóbeli érettségi vizsgaIdőpont
szóbeli vizsgák2021. június 3–10.
szóbeli vizsgák2021. június 14–25.

 

Forrás: Magyar Közlöny 2020. évi 187. szám